SR

Studentenraad

Aanbevelingen betreffende de profielschetsen CvB


file_extension_pdfDownload hier de definitieve rapportage betreffende de raadpleging van de CSR over de profielschets CvB


Hieronder staan de aanbevelingen van de Centrale Studentenraad (CSR) betreffende de profielschetsen voor een nieuwe voorzitter en Rector Magnificus. Een gedeelte van de aanbevelingen bestaan uit punten die sterk naar voren kwamen uit de raadpleging van de academische gemeenschap. Op andere punten heeft de CSR zelf een afweging gemaakt.

Information-flowchart profielschets raadpleging

Achtergrond

Uit de raadpleging kwamen een aantal punten  sterk naar voren. De CSR ziet deze punten graag terugkomen in de profielschetsen.

 • De bestuurders dienen een academische achtergrond en ervaring met onderwijs en onderzoek te hebben.
 • De kandidaat zou niet afkomstig moeten zijn uit het zogenoemde ‘old-boys network’(een netwerk waarin bestuurders elkaar functies toeschuiven, waardoor steeds dezelfde figuren aan het hoofd komen te staan van grote organisaties).

Daarnaast heeft de CSR de volgende punten overwogen:

 • De CSR acht het van belang dat de kandidaat maatschappelijke bestuurservaring heeft
 • De CSR wil graag dat de kandidaten geen expliciete binding hebben met de politiek. Voornamelijk om verderop genoemde autonomie te kunnen handhaven.
 • Of bestuursleden wel of niet een achtergrond in het bedrijfsleven hebben wordt door de CSR onbelangrijk geacht en hoeft niet terug te komen in de profielschetsen.
 • De CSR heeft geen specifieke voorkeur voor een Rector Magnificus met internationale achtergrond. Wel benadrukt hij het belang dat de kandidaat het Nederlands goed moet beheersen of bereid moet zijn dit snel te leren. Dit zou eventueel kunnen worden opgenomen in de profielschetsen.

Competenties

Uit de raadpleging kwamen een aantal punten  sterk naar voren. De CSR ziet deze punten graag terugkomen in de profielschetsen.

 • De kandidaat moet begrijpen dat dat het besturen van een universiteit of hogeschool anders is dat het managen van een bedrijf en daarmee oog moet hebben voor de publieke functie van deze instellingen.
 • De bestuurders moet goed kunnen onderhandelen met de politiek in Den Haag.
 • De bestuurder moet een progressieve en ‘frisse’ instelling hebben. Hij/zij moet open staan voor verandering en maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid.
 • De bestuurder moet reflexief ingesteld zijn en eigen fouten kunnen en willen toegeven.

Autonomie

Uit de raadpleging kwam sterk naar voren dat bestuurders de autonomie van de UvA ten opzichte van externe partijen, zoals de Haagse politiek, moeten  waarborgen. Het beleid vanuit de politiek moet niet direct worden overgenomen. De CSR ziet dit punt graag terugkomen in de profielschetsen.

De CSR zou daarnaast graag het punt dat de kandidaat de reputatie van de UvA als één van zijn/haar speerpunten heeft uit de profielschets halen. Dit past bij het idee dat bestuurders meer gericht zouden moeten zijn op onderwijs en onderzoek.

Onderwijs en Onderzoek

Uit de raadpleging kwamen een aantal punten  sterk naar voren. De CSR ziet deze punten graag terugkomen in de profielschetsen.

 • Bestuurders moeten affiniteit met onderwijs en onderzoek hebben.
 • Bestuurders moeten onderwijs en onderzoek voorop stellen in hun beleid.
 • De Rector Magnificus moet zich inzetten om de publicatiedruk te verlichten.

Daarnaast vindt de CSR dat de Rector Magnificus onderwijs moet geven en onderzoek moet verrichten om dicht bij de academische gemeenschap te blijven staan. De CSR acht het wenselijk dat ook de collegevoorzitter dit doet. Mocht dit niet mogelijk zijn, zou de collegevoorzitter zich op een andere wijze actief moeten inzetten op een lager niveau in de organisatie.

Betrokkenheid

Uit de raadpleging kwamen een aantal punten  sterk naar voren. De CSR ziet deze punten graag terugkomen in de profielschetsen.

 • De bestuurders moeten betrokken zijn bij de academische gemeenschap. Zij moeten weten wat er speelt in de UvA.
 • De bestuurders moeten de academische gemeenschap actief betrekken bij de besluitvorming.
 • De bestuurders moeten dicht bij de studenten staan. Zij moeten de studenten opzoeken, door bijvoorbeeld af en toe, in een spijkerbroek, langs te komen bij de studenten en medewerkers op de faculteiten.
 • De collegevoorzitter moet zich meer intern op de universiteit richten.

Visie

Uit de raadpleging kwam sterk naar voren dat als een kandidaat een bepaald visie heeft, deze duidelijk moet zijn vóór de aanstelling. De CSR ziet dit punt graag terugkomen in de profielschetsen.

Daarnaast heeft de CSR de volgende punten overwogen:

 • De kandidaat zou volgens de CSR een visie moeten hebben die aansluit bij de huidige tendensen en de richting die de UvA op wil gaan (zoals bijvoorbeeld is verwoord in het 10-puntenplan).
 • De CSR wil in de profielschets opnemen dat de bestuurder zich inzet om de invulling van een visie in grotere mate bij de faculteiten te leggen.

Communicatie

Uit de raadpleging kwamen een aantal punten  sterk naar voren. De CSR ziet deze punten graag terugkomen in de profielschetsen.

 • De bestuurders moeten zeer goede communicatieve vaardigheden bezitten.
 • De bestuurders moeten vooral toegankelijk, benaderbaar en betrokken zijn.
 • De bestuurders moeten open en transparant zijn, besluiten moeten inzichtelijk worden gemotiveerd.
 • De bestuurder moet het te voeren beleid van te voren goed duidelijk maken aan de academische gemeenschap.

Decentralisatie

Uit de raadpleging kwam sterk naar voren dat bestuurders moeten open staan voor verdere decentralisatie. De bestuurders moeten niet alleen top-down besturen maar ook bottom-up initiatieven stimuleren. De CSR ziet dit punt graag terugkomen in de profielschetsen.

Democratie

Uit de raadpleging kwamen een aantal punten  sterk naar voren. De CSR ziet deze punten graag terugkomen in de profielschetsen.

 • De bestuurders moeten bereid zijn de UvA verder te democratiseren.
 • De bestuurders moeten zich committeren aan de uitkomsten van de commissie D&DC.
 • De bestuurders moeten alle faculteiten gelijk waarderen, alpha, beta en gamma moeten allen gerepresenteerd worden in het College van Bestuur.
 • Het bestuur moet representatief zijn voor de universiteit en de verschillende belangen van de verschillende faculteiten kunnen vertegenwoordigen en verbinden

Salaris

De CSR wil niet dat er iets over het toekomstig salaris van de bestuurders wordt gezegd in de profielschets. Wel wil hij hier graag op terugkomen verderop in de procedure.

Nevenfuncties

Betreffende nevenfuncties wil de CSR opnemen dat bestuurders geen nevenfuncties zouden moeten hebben die aanslag maken op een groot deel van hun tijd en aandacht. Daarnaast zouden zij geen nevenfuncties moeten hebben die de schijn van belangenverstrengeling kunnen wekken.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.