SR

Studentenraad

Actiepunten voor het CvB uit Debatmarathon #2

Inzichtelijkheid van financiën
(Opdracht voor de nieuwe onafhankelijke commissie over financiën en huisvesting)

Welke informatie moet inzichtelijk gemaakt worden?

 • Duidelijkheid over financiële producten (bijv. derivaten)
 • Tekorten bij faculteiten
  • Waar komen de tekorten vandaan?
 • Inzicht in schulden, solvabiliteit en balans van de UvA
 • Schakeltrajecten en contractonderwijs
  • Indaling van schakeltrajecten in de holding
  • Kunnen schakeltrajecten aangeboden worden tegen wettelijk collegegeldtarief?
  • Schakeling tussen HvA en UvA
 • Personeelslasten
  • Hoeveel kost het om alle medewerkers (behalve promovendi) een vast contract te geven?
 • Leningen / aflossingen
  • Wat lost de UvA af op de leningen?
 • Financiering van promovendi /bursalen
  • CvB opteert niet voor bursalen.
 • UvA Holding
 • HvA holding
 • Bezuiniging REC?
 • Openingstijden REC (Het was toegezegd dat REC net zo vaak open zou zijn als Bushuis)

Welke vraagstukken zouden door de commissie moeten worden uitgezocht?

 • Hoe zijn reorganisaties binnen de UvA precies verlopen?
  • Vooral onderzoek naar reorganisatie die bij de FEB heeft plaatsgevonden. Wat voor lessen kunnen we hieruit trekken? Een groot deel van de aanbevelingen van het onderzoek Aartsen is genegeerd.
 • Wat is de invloed geweest van AFS op FNWI?
 • Wat is er mis in de opleidingen die we hebben en waar moet meer geld naartoe voordat er in iets nieuws wordt geïnvesteerd?
 • Kosten ‘academische’ inrichting (boekenkasten) t.o.v. de nieuwbouw in REC
 • Is er genoeg draagvlak voor verhuizingen?

Discussiepunten voor een nieuw financieel verdeelmodel

 • Aanpassing interne parameters financiering (nominaal +1), omdat vanuit het rijk op diploma’s wordt gefinancierd, onafhankelijk van het aantal jaar dat een student doet om deze te behalen.
 • Draagvlak interfacultaire solidariteit.
 • Onderzoek naar ‘benchmarks’ (bekostigingsniveau’s) van onderwijs aan andere universiteiten en in andere landen.
 • Waar vindt de besluitvorming plaats over een nieuw model en door wie? Dit zou moeten aansluiten bij een visie van de Universiteit waar draagvlak voor is.

Directe Actiepunten

 • Draagvlak moet leidend zijn in grote beslissingen van de Universiteit.
 • Er moet meer ruimte gegeven worden voor studenten en docenten om gebouwen van REC van henzelf te maken.
 • Er moet bekeken worden waarom de regels vanuit FS zo streng zijn en of die wellicht minder streng zouden kunnen zijn.
 • Er moeten meer mogelijkheden gecreëerd worden voor contact tussen studenten en medewerkers op de campus.
 • De cateringmonopolie van Eurest moet bekeken en heroverwogen worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.