Studentenraad

Blog: De eendracht der faculteiten

Hoewel de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) pas zo’n tien jaar oud is, heeft ze toch al veel meegemaakt. Naast groeiende studentenaantallen, her en der een grote wetenschapsbeurs en de verhuizing naar een nieuwe locatie, worden de eerste paar jaar van de FNWI toch met name gekenmerkt door haar relatie met andere faculteiten.

Een faculteit is een eigenzinnig kenmerk van het wetenschappelijk onderwijs, alhoewel er de laatste jaren ook faculteiten ontstaan op de HBO’s. De meeste faculteiten zijn niet juridisch onafhankelijk, maar toch is een faculteit vaak bepalend voor de sfeer onder studenten, het academisch klimaat en de werkcultuur. Zo ook de FNWI.

Broertjes en zusjes

Traditioneel gezien is een faculteit natuurlijk gelieerd aan de andere faculteiten binnen dezelfde universiteit. In het boek Waartoe is de universiteit op aarde, onder redactie van Ad Verbrugge en Jelle van Baardewijk, wordt de vraag gesteld waarom de faculteiten zich verzameld hebben onder één universiteit: “Wat is de leidende gedachte geweest achter een dergelijke institutionalisering en wat kan zij heden ten dage nog betekenen?” Eerder noemen de redacteurs al dat de realiteit nou eenmaal is “dat verschillende universiteiten, faculteiten en vakgroepen verschillende belangen hebben”.

Op de UvA is er zowel eendracht als verschil tussen de faculteiten. De verschillen tussen de faculteiten zijn erg groot, zo zitten werkgroepen op de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen heel anders in elkaar dan op de FNWI. Tegelijkertijd weten de faculteiten elkaar te vinden op sommige thema’s, zo worden er UvA brede honoursvakken aangeboden.

Vaak wordt de studentenraad, met name de CSR, geconfronteerd met de vraag wat een faculteit is. Is een faculteit zelfstandig? Is het verstandig om alle honoursprogramma’s te harmoniseren? De decanen overleggen regelmatig met elkaar en met het College van Bestuur over dit soort vragen, en zo ook de FSR’en en de CSR.

Er valt wat voor te zeggen dat we als bèta’s meer verwant zijn aan de bètafaculteiten van de VU. Dergelijke verwantie is immers meer inhoudelijk dan met de andere faculteiten van de UvA. Of niet? In de tijd dat de Amsterdam Faculty of Science (AFS) op tafel lag, waren veel studenten en medewerkers van mening dat er wel degelijk een inhoudelijk verband is tussen de verschillende faculteiten van de UvA. Of in ieder geval, dat de FNWI zeker thuishoort in de UvA.

Tijdens de gezamenlijke vergadering van de Centrale Ondernemingsraad en Centrale Studentenraad toen de plannen voor de AFS werden afgestemd, hebben de aanwezigen stemverklaringen afgegeven. Geen van de aanwezigen heeft in zijn stemverklaring aangegeven dat hij (het belangrijk) vond dat de inhoudelijke verbanden tussen de faculteiten binnen de UvA groter zijn, dan de inhoudelijke verbanden tussen de bèta’s in Amsterdam. Wel is er door meerdere aanwezigen aangegeven dat zij interdisciplinariteit tussen de verschillende faculteiten van de UvA zeer belangrijk vinden.

Stand van zaken samenwerking VU

Inmiddels deelt de FNWI een decaan met de bètafaculteiten van de VU, de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen (FALW) en de Faculteit Exacte Wetenschappen (FEW). Daarnaast delen de drie faculteiten een flink aantal masteropleidingen, de bachelor Scheikunde en vanaf september ook de bachelor Natuur- en Sterrenkunde. Genoeg aanleiding om de (zelfstandige) positie van de FNWI ten opzichte van de FALW en FEW te analyseren en evalueren. Doen we te veel samen? Willen we meer samen doen? Wat betekent het om drie bètafaculteiten in Amsterdam te hebben, nu er voorlopig in ieder geval nog twee universiteiten zullen blijven.

De decaan heeft kernteams aangesteld, die op hun beurt weer verkenningscommissies aan hebben gesteld of zullen stellen. Deze kernteams zullen zich bezig houden met de volgende vragen (klik voor beter beeld):

Kernteams

De FSR zal de kernteams ook nog een brief versturen, waarin onder andere gevraagd zal worden onderwijskwaliteit als belangrijkste opdracht te zien. Ben je benieuwd naar deze brief? Hij zal op deze site verschijnen. Wil je meedenken? Mail dan naar fnwi@studentenraad.nl of kom langs in A1.26

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.