SR

Studentenraad

Brainstormsessie Blended Learning

De Centrale Studentenraad heeft woensdag 15 oktober een brainstorm georganiseerd over de ‘digitalisering van het onderwijs’. Dit thema is een speerpunt in het meerjarenbeleidsplan van de universiteit (het instellingsplan) dat dit collegejaar in zal gaan. In het nieuwe instellingsplan zal de term blended learning een belangrijke rol spelen in de toekomstige plannen bij de inzet van technologie in het onderwijs. Blended Learning verwijst naar de geïntegreerde combinatie van traditioneel onderwijs en ‘online’ onderwijs.

Verschillende groepen docenten en medewerkers zijn hier al over aan het nadenken. Omdat de Centrale Studentenraad het ook belangrijk vindt om te weten wat studenten van dit onderwerp vinden, hebben we een brainstorm georganiseerd waar we een aantal onderwerpen hebben besproken en bediscussieerd. Op basis van de verzamelde input schrijft de studentenraad een adviesbrief. Dat zal eind oktober gepresenteerd worden in de Expertisegroep Onderwijs, dat wordt voorgezeten door Frank van Vree (decaan van Geesteswetenschappen). Daarnaast zal de gebundelde input  gepresenteerd worden aan Dymph van den Boom, de rector magnificus.

Een gevarieerd publiek van studenten met interdisciplinaire achtergronden kwam op de brainstorm af waar de centrale vraag was op welke wijze blended learning een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Deze vraag werd opgesplitst in drie onderwerpen: videocolleges, digitaal toetsen en digitale leeromgeving.

Een veel gehoorde angst van videocolleges is dat de colleges zelf niet langer bezocht zullen worden als deze ook online beschikbaar worden gemaakt.Echter werd uit de brainstorm al snel duidelijk dat videocolleges nooit een vervanging zijn voor contacturen. Persoonlijke en maatschappelijke vorming komt tot stand in interactie, en dus op de campus. De aanvullende functie van videocolleges wordt tijdens de brainstorm benadrukt. Studenten kunnen de video’s gebruiken als naslagwerk of voorbereiding. Daarnaast wordt de keuzevrijheid van docenten omtrent het aanbieden van videocolleges niet als wenselijk beschouwd. Studenten willen dat videocolleges op een vast moment online beschikbaar zijn zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Eveneens worden andere vormen van videocolleges aangedragen zoals korte kennis clips waarbij docenten lastige onderwerpen extra kunnen uitleggen. Hiervoor is in colleges niet altijd voldoende tijd.

Een ander alternatief dat wordt aangedragen is de go-soap-box. Tijdens uitleg van de leerstof stellen veel docenten vragen aan studenten om een beeld te krijgen of de stof goed begrepen wordt en om actief te stimuleren. Een tool die daarbij gebruikt wordt is go-soap-box. Hiermee kunnen studenten (anoniem) verschillende soorten vragen stellen in de vorm van polls, discussies en quizzen. Daarnaast wordt Flipped Classroom ook genoemd. Hierbij worden hoorcolleges opgenomen en door studenten als voorbereiding op het contactonderwijs bekeken. De extra tijd die hierdoor beschikbaar komt wordt ingezet voor extra ondersteuning en verdieping, waardoor onderwijs effectiever en efficiënter kan worden. Blended learning vergt veel van docenten en van hun didactische vaardigheden. Terwijl ze worden ontlast van het uitleggen van de stof wordt hun kerntaak het leiden van het leerproces. Docenten dienen daarom zo goed mogelijk voorgelicht en gecoacht te zijn in het integreren van Blended Learning in hun didactische vaardigheden.

Digitaal toetsen stond als tweede onderwerp op de agenda. Hierbij werden alle voor-en nadelen van digitaal toetsen besproken. Begrippen als ‘efficiëntie’ en ‘fraudegevoeligheid’ werden meerdere keren aangedragen om argumenten voor of tegen digitaal toetsen te ondersteunen. Daarnaast werd duidelijk dat bij digitaal toetsen direct feedback mogelijk is. Studenten kunnen direct na afronding van de toets hun uitslag met bijbehorende feedback ontvangen. Een nadeel van deze toetsingsvorm is natuurlijk de fraudegevoeligheidskwestie. Dit heeft voornamelijk betrekking op meerkeuze vragen waarbij antwoorden nog vaak rondgestuurd worden. Tevens kwam er een discussie op over het toekennen van een cijfer of slechts bonuspunten aan wekelijkse toetsen.

Tot slot werd de digitale leeromgeving besproken waarbij het vooral om Blackboard ging. Volgens de deelnemers is Blackboard oud en vooral onoverzichtelijk. Ondanks dat Blackboard veel potentie heeft, wordt er niet gebruik gemaakt van alle mogelijkheden. Enkele voorbeelden die hierbij worden aangedragen zijn de cijferlijst en de discussionboard.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.