>> See below for English

PERSBERICHT: CENTRALE STUDENTENRAAD AANGAANDE HET PROCES VOOR HET ‘VISIEDOCUMENT DUURZAAMHEID’.

Centrale Studentenraad zet in op duurzame universiteit

De Centrale Studentenraad (CSR) en het College van Bestuur (CvB) van de UvA streven samen naar een een duurzame universiteit. Momenteel werken de CSR en het CvB samen aan het opstellen van een visiedocument ‘Duurzaamheid’. Dit visiedocument zal de leidraad zijn voor het beleid dat de UvA de komende jaren zal volgen om een duurzamere universiteit te worden. Delen van dit visiedocument zullen ook overgenomen worden in het Instellingsplan. Het Instellingsplan is een beleidsdocument waarin de UvA haar lange-termijn visie vastlegt. Dit visiedocument zal er onder andere voor zorgen dat de UvA voor de thema’s onderwijs en onderzoek een grote stap zet op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast zal de UvA onder andere de bedrijfsvoering proberen te verduurzamen.

Terwijl er hard wordt gewerkt aan  het opstellen van het visiedocument, is de CSR ook bezig om samen met het CvB nu al stappen te zetten voor een duurzamere universiteit. Zo heeft de CSR een advies uitgebracht aan het CvB om de kantines en lunches voor medewerkers aan te passen aan haar ambitie. Dit heeft ertoe geleid dat het aanbod van eten in de kantines en personeel lunches beter in balans is wat betreft vlees en geen vlees. Ook is de standaard optie voor personeel lunches nu vegetarisch, met de optie om dan wel vlees of veganistisch eten te bestellen.

Vind je dit nou ook interessant en zou je hier aan willen meewerken, volg de studentenraad dan via [insert; our website] en [insert: our social media] Wil je zelf meedenken en meepraten over duurzaamheid en andere belangrijke universitaire zaken? Geef je dan op voor de studentenraadsverkiezingen!

PRESS RELEASE: CENTRAL STUDENT COUNCIL CONCERNING THE PROCESS FOR THE ‘VISION DOCUMENT SUSTAINABILITY’.

The Central Student Council (CSR) and the Executive Board (CvB) of the UvA both strive for a long-term vision for sustainability at the university. That is why the CSR and the Executive Board are working together on a vision document regarding sustainability. This vision document serves as a guideline for the implementation of policy to becoming a more sustainable university. Parts of this vision document will also be taken over by the Strategic Plan. The Strategic Plan is a policy document in which the UvA states its long-term vision. This vision document will, for example, set out how sustainability should be taken up in the field of research and education. Additionally, the creation of a vision document will set out a central strategy for decreasing the emissions of the UvA.

Besides working on this vision document, the CSR is also working on more practical issues regarding sustainability at the UvA. The CSR has sent out a letter of advice to the Executive Board to make the canteens and lunches for employees more sustainable. This will result in a more sustainable product offering in the canteens and staff lunches being better balanced in terms of meat and no meat. The standard option for staff lunches is now also vegetarian, with the option to order meat or vegan.

If you want to know more about sustainability on the UvA, go to http://new.studentenraad.nl/centrale-studentenraad/ and our Facebook page: Centrale Studentenraad UvA – CSR.  Do you find this topic interesting and would you like to work on making the UvA more sustainable, then you should apply for the student elections!