Documenten

In het Archief van de CSR worden al de voor ons belangrijke documenten bewaard. Onder reglementen vindt je de regelingen van de universiteit die van toepassing zijn op alle CSR en studentenzaken.

Zo door het jaar heen vergaderen we natuurlijk veel, waarover je in de notulen van de plenaire veragdering (PV) en de overlegvergadering (OV) met het College alles kunt teruglezen.

(Ongevraagde) adviezen en reacties op instemmingsverzoeken zijn ons hoofdmiddel om dingen gedaan te krijgen. Deze kun je vinden onder het item brieven.

Alle documenten staan gerangschikt op datum;
130807 staat voor 7 augustus 2013. Alle documenten uit raadsjaar 2012-2013 en daarna staan online. Mocht je interesse hebben in documenten van voor dit collegejaar, neem dan contact op met het secretariaat van de CSR csr@uva.nl

De CSR maakt ook onderdeel uit van de Gezamenlijke Vergadering (GV) waarin de raad vergadert met de Centrale Ondernemingsraad (COR). Meer informatie over en documentatie van de GV is hier en hier te lezen.