Brieven

Onder dit onderdeel valt alle officiële correspondentie met de verschillende universitaire gremia en daarbuiten. Hoofdzakelijk is dit met het College van Bestuur.

Net als bij de notulen is de correspondentie per raadsjaar weergegeven en deze is daarnaast opgesplitst in ingekomen en uitgaande post.