Ingekomen

Adviesaanvragen en instemmingsverzoeken 2021-2022:
220217-02 IN Antwoord CvB vragen reiskosten
220217-01 IN CvB 2022-028205 BESLUIT topsport
220217-01-Add IN CvB 2022-028205 brief csr

Adviesaanvragen en instemmingsverzoeken 2019-2020:
200928 IN CvB adviesverzoek decentrale selectieregeling ACTA
201031 IN RvT Functieprofiel portefeuillehouder financiën en bedrijfsvoering

Adviesaanvragen en instemmingsverzoeken 2019-2020:
190925 in CvB Klimaatstaking
191011 in CvB Adviesverzoek flexstuderen
191011 in CvB Code Goed Bestuur VSNU
191014 in CvB Voortgangsrapport Samen doen
191015 in CvB English Conceptbegroting UvA 2020 versie 1.0
191030 in CvB brief nieuwe regeling fraude en plagiaat
191118 in CvB Besluit plan van aanpak selectie en plaatsing 2021-2022
192019 in CvB Instemmingsverzoek opheffing Business in Society
200420 in CvB Adviesverzoek decentrale selectieregelingen
200424 in CvB Adviesverzoek Instellingscollegegeld
200511 in CvB instemmingsverzoek kaderbrief 2021
200513 in CvB Inschrijvingsbesluit
200518 in CvB antwoord over Corona
200518 in CvB antwoord over Proctoring
200518 in CvB Adviesverzoek over selectieprocedures ACTA en FEB brief2020-056286
200811 in CvB adviesverzoek Binder addendum OER

Adviesaanvragen en instemmingsverzoeken 2018-2019:
180912 in CvB Collegeldvrij besturen
180913 in CvB Reactie op advies Internationalisering
180925 in CvB Instemmingsverzoek studentenstatuut
180925 in CvB reactie op advies kritische reflectie instellingstoets CSR
181119 in CvB Adviesaanvraag uitbreiding numerus fixus Psychologie
181130 in CvB Klachtenregeling (definitief besluit)
181220 in CvB Definitief besluit cameratoezicht
181220 in CvB Definitief besluit privacybeleid
190131 in CvB Regeling Flexstuderen
190208 in CvB Notitie sociale veiligheid (brief aan CSR )
190313 in CvB Concept kader diversiteitsbeleid
190501 in CvB Adviesaanvraag decentrale selectieregelingen
190502 in CvB in antwoord op advies CSR duurzaamheid

Adviesaanvragen en instemmingsverzoeken 2017-2018:
170928 in CvB Adviesaanvraag Regeling Studiekeuzeadvies
170929 in CvB Advies Regeling experiment Flexstuderen
171016 in CvB Adviesverzoek regelingen selectie en plaatsing fixusopleidingen
171102 in CvB Samenstelling BAC Studentassessor-CvB
171127 in FSR FGw Decaanbenoemingen 
171201 in CvB over CBO agendas en verslagen
171212 in CvB Aanbiedingsbrief Modellen Oer aan CSR
171221 in CvB format jaarverslag ITK
171221 in CvB gebruik leegstaande werkgroepzalen
180130 in CvB reactie op advies mbt OC-verkiezingen
180322 in CvB gebruik leegstaande werkgroepzalen REC
180322 in CvB reactie op advies model-OER
180327 in CvB Adviesverzoek beleid instellingscollegegeld methodiek
180405 in CvB Instemmingsverzoek kiesreglement opleidingscommissies 2018-2019
180406 in CvB Instemmingsverzoek privacybeleid
180412 in CvB Adviesaanvraag numerus fixus economics en business economics
180509 in CvB Aankondiging nieuw Informatiebeveiligingsbeleid 
180515 in CvB midterm review herijking IP
180525 in CvB reactie privacybeleid CSR
180529 in CvB Adviesverzoek Kritische zelfreflectie ITK 2018
180605 in CvB reactie op 2e advies CSR modellen OER bachelor en master
180611 in CvB Ter informatie uitvoeringsbesluit UB CSR
180613 in CvB Profileringsfonds
180622 in CvB Adviesaanvraag decentrale selectieregelingen
180622 in CvB brief over protest & ontruiming
180705 in CvB Instemmingsverzoek proces kwaliteitsafspraken CSR
180709 in CvB Numerus Fixus FEB Business Administration Business Economics
180717 in CvB Catering reactie op advies
180831 in CvB Numerus Fixus FEB (BA & EBE)

Adviesaanvragen en instemmingsverzoeken 2016-2017:
160725 in CvB reactie ongevraagd advies Blended Learning
160727 in CvB Instemmingsverzoek Studentenstatuut 2016-2017
161024 in CvB Adviesverzoek Regeling Studiekeuzeadvies 2016-2017
161024 in CvB Instemmingsverzoek Privacybeleid en verwerking Persoonsgegevens
161123 in CvB Antwoord Studentenstatuut
170113 in CvB Instemmingsverzoek flexstuderen
170130 in stuurgroepBL Response Shared vision CSR & steering committee blended learning
170206 in RvT herbenoeming lid CvB
170214 in CvB Profielschets Diversity officer
170317 in CvB lnstemmingsverzoek plan van aanpak horende bij het rapport Risicobeoordeling van draadloze communicatie 
170414 in CvB Adviesverzoek met betrekking tot Regeling experiment flexstuderen UvA en verzoek tot instemming
170502 in CvB Reactie op statement over de heer Valkhoff
170504 in CvB Adviesaanvraag instellen Numerus fixus BSc Business Administration en de BSc Economics & Business Economics
170524 in CvB Adviesaanvraag CSR fixus kunstmatige intelligentie
170525 in CvB Adviesaanvraag inzake voorgenomen besluit UB
170609 in CvB Antwoordbrief Numerus Fixus Psychologie
170615 in CvB Student Mental Health FSR CSR
170627 in FSR FNWI Functie studentassesor UR
170628 in CvB Brief aan CSR flexstuderen 2018
170711 in VOLBG Brief aan MR en CvB juli 2017
170728 in CvB brief uitvoeringsplan ter kennisname
170802 in CvB reactie op advies locatiewijziging UB
170802 in CvB reactie op ongevraagd advies BSA
170802 in CvB reactie op ongevraagd advies honoursprogramma

Adviesaanvragen en instemmingsverzoeken 2015-2016:
150826 in CvB Aanbiedingsbrief Kaderbrief 2016
150826 in CvB Concept Definitieve Kaderbrief 2016
150826 in CvB Adviesaanvraag kernafspraken diensten
150826 in CvB Adviesaanvraag kernafspraken faculteiten
150826 in CvB Instemmingsverzoek Studentenstatuut 2015-2016
150915 in CvB Brief over vervolg begrotingsproces
151029 in CvB Instemmingsverzoek CSR RI&E instrument bedrijfshulpverlening
151113 in CvB Instemmingsverzoek personen met functiebeperking
151126 in CvB Reactie op advies Stilteruimtes
160222 in CvB Reactie t.a.v instemming CSR RI&E BHV
160329 in CvB Instemmingsverzoek Huisregels Stilteruimes
160406 in CvB Instemmingsverzoek Informatiebeveiligingsbeleid
160531 in CvB Adviesaanvraag Regeling Selectie en Plaatsing 2017-2018 

Adviesaanvragen en instemmingsverzoeken 2014-2015:
141013 in CvB Verzoek advies over beleid tav instellingscollegegeld
141015 in CvB Verzoek advies over studiekeuzeregeling
141030 in CvB Verzoek instemming resp. advies op modellen oer ba en ma
141030 in CvB 2014cu1484 model OER BA
141030 in CvB 2014cu1484 model OER MA
141103 in CvB Reactie aan GV over visiehoofdstuk ip 141103
141204 in CvB Verzoek advies Begroting 2015
141217 in CvB Reactie op advies over studiekeuzeregeling
150115 in CvB Reactie aan CSR over negatief advies beleid Instellingscollegegeldtarieven 15-16
150119 in CvB Reactie aan CSR over modellen OER BA en MA
150203 in CvB AUC en medezeggenschap
150203 in CvB Toelichting op def regeling AUC 2009
150310 in CvB 10-puntenplan aan medewerkers en studenten
150320 in CvB Update 10-puntenplan gericht aan medewerkers
150402 in CvB Reactie aan CSR over modelOER
150402 in CvB Reactie aan CSR over profileringsfonds
150608 in CvB reactie aan CSR over begroting 2015
150608 in CvB aankondiging nieuwe release UvA Q
150630 in CvB Reactie op omgevraagd advies OC’s
150630 in CvB Reactie op ongevraagd advies blended learning

Adviesaanvragen en instemmingsverzoeken 2013-2014:
130906 in CvB Reactie vakevaluaties
130911 in CvB adviesaanvraag Regeling studiekeuzeadvies
130925 in CvB instemmingsverzoek regeling toegangsbeheer
130926 in CvB reactie advies Toekomstbeeld UBHB
131025 in decaan FNWI reactie brieven FSR & studieverenigingen FNWI
131107 in CvB reactie op brief over benoeming decaan AFS
131121 in CvB reactie studiekeuzeadvies
131223 in CvB brief niet opheffen AIEC
140116 in CvB Adviesverzoek CSR begroting 2014
140212 in CvB verzoek om advies beleid tav instellingstarieven isb 2014-2015
140225 in CvB instemmingsverzoek herziening kiesreglement
140306 in CvB reactie aan CSR op advies modeloeren
140324 in CvB Verzoek advies modeloer inzake examendata
140416 in Cvb reactie aan CSR op advies begroting
140424 in CvB reactie aan CSR profileringsfonds
140625 in CvB reactie vakaanmelding
140704 in CvB instemmingsverzoek studentenstatuut
140825 in CvB reactie uitgangseis honours in model oer

Adviesaanvragen en instemmingsverzoeken 2012-2013:
120917 in CvB adviesaanvraag Modellen BA MA OER 2013-2014
120924 in CvB beschrijving besturingsmodel
121016 in CvB besturingsmodel UvA
121018 in CvB adviesaanvraag numerus fixus FdR
121105 in CvB onderwijsvisie UvA vastgesteld pdf met wijzigingen in zicht
121107 AMC strategie 2011-2015
121115 in CvB Reglement Klachtencommissie
121119 in CvB vastgestelde Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit UvA en de Regeling Universitair Raadsman UvA
121122 in CvB voortgangsreportage campusontwikkeling derde kwartaal
121127 in CvB reactie op advies CSR Model OERen
121206 in CvB adviesaanvraag rol medezeggenschap bij belangwekkende vraagstukken
121207 in CvB vastgesteld Universiteitsreglement
121212 in CvB adviesaanvraag instellingstarieven 2013-2014
121217 in CvB uitnodiging hoorrecht voorgenomen besluit aanstelling rector HvA
121219 in CvB definitieve Begroting UvA 2013
130105 in CvB propositie afs en reactie stuurgroep samenwerking uva-vu
130121 in CvB reactie te ontvangen documenten
130128 in CvB besluit over e-mailadressen uitzetten apps
130212 in CvB Voortgangsrapportage Campusontwikkeling 4e kwartaal 2012
130221 in CvB reactie ongevraagd advies rechten studieverenigingen
130221 in CvB Reactie over negatief advies beleid instellingstarieven
130304 in CvB aanbeidingsbrief begroting 2013
130410 CvB besluit Brief aan decanen over afspraken mz owaanbod
130416 in CvB verzoek advies Toekomstvisie UB HB
130513 in CvB reactie advies strategisch kader internationalisering
130514 in CvB reactie op tweede negatief advies instellingstarieven 2013-2014
130604 in CvB Verzoek aan CSR instemming MOS
130606 in CvB instemmingsverzoek regeling partijfinanciering
130619 in CvB reactie advies begroting en huisvestingsplan
130702 in CvB Brief Instemming voorgenomen besluit AFS CvB UvA
130702 in CvB verzoek instemming MOS en studentenstatuut
130709 in CvB Opheffing gebruikersgroepen AC IC FS UB