Uitgaande post

(Ongevraagde) adviezen en reacties instemmingsverzoeken 2021-2022:
220124-09 uit CvB Question about the travel expenses of the rector magnificus
220111-08 uit CvB Ongevraagd advies Centraal stembureau
211213-07 uit CvB Ongevraagd advies Chief Sustainability Officer
211207-06 uit CvB Ongevraagd advies COVID en examens
211006-02 uit CvB Reactie op instemmingsverzoek regeling veldwerk
211006-03 uit CvB Ongevraagd advies hybride onderwijs
211116-04 uit CvB Ongevraagd advies UvA taalbeleid
211116-05 uit CvB Ongevraagd advies Mentale gezondheid
210909-01 uit CvB communicatie vakantiedagen CSR

(Ongevraagde) adviezen en reacties instemmingsverzoeken 2020-2021:
201002 uit CvB Verzoek tot informatie en ongevraagd advies samenwerking Huawei
201005 uit CvB Verzoek tot informatie en ongevraagd advies samenwerking met Huawei
201008 uit CvB Reactie adviesverzoek facultaire regeling selectie tandheelkunde
201022 uit CvB Unsolicited advice ICT malfunction
201102 uit RvT Functieprofiel portefeuillehouder financien en bedrijfsvoering
201116 uit CvB Endorsement of the letter of no confidence of the FSR FGw 19-20
201215 uit CvB Advice on the White Paper Sustainability
201217 uit RvT Positief advies Herbenoeming portefeuillehouder financien en bedrijfsvoering
210208 uit CvB Profiel ombudsfunctionaris
210215 uit CvB New advice on the White Paper Sustainability
210217 uit CvB Request for the re-evaluation of the Chief Diversity Officer
210222 uit CvB Principes voor Informatiebeveiliging en het Autorisatiebeleid
210330 uit CvB Ongevraagd advies over uitwisselingen semester 1 2021 2022
210405 uit CvB Instemming profiel ombudsfunctionaris
210426 uit CvB Reactie op adviesaanvraag flexstuderen
210430 uit CvB Ongevraagd advies CSR over de taal van het CBE
210514 uit CvB Unsolicited advice on the M-OER
210623 uit CvB CSR unsolicited advice on mental health
210426 uit CvB Ongevraagd advies over annulering uitwisselingen
210707-19 uit CvB Reactie op instemmingsverzoek studentenstatuut
210707-20 uit CvB Reactie op instemmingsverzoek regeling ombudsfunctionaris 210707-21 uit CvB Reactie op instemmingsverzoek klachtenreglement
210707-22 uit CvB Ongevraagd advies reglement vertrouwenspersonen
210707-23 uit CvB Reactie op instemmingsverzoek profileringsfonds
210824-24 uit CvB Reactie op adviesverzoek facultaire regelingen selectie
210824-25 uit CvB Reactie op instemmingsverzoek klachtenregeling (herzien)
210824-26 uit CvB Reactie op adviesverzoek conceptprofielschets diversity officer 210909-28 uit CvB Reactie op instemmingsverzoek studentenstatuut (herzien)

(Ongevraagde) adviezen en reacties instemmingsverzoeken 2019-2020:
191107 uit CvB Regeling Flexstuderen 2020-2021 
191107 uit RvT Profielen CvB voorzitter & rector magnificus
200228 uit CvB Ongevraagd advies IPv6
200427 uit CvB Ongevraagd advies Corona
200429 uit CvB Ongevraagd advies Proctoring
200429 uit CvB Uitbreiding flexstuderen 2020-2021
200507 uit CvB Advies Instellingscollegegeldtarieven
200526 uit CvB Advies Decentrale selectie FEB-FMG-FdG
200628 uit CvB Advies Decentral selection ACTA en FEB
200628 uit CvB Ongevraagd advies yearly structure 8-8-4
200630 uit CvB Ongevraagd advies GNBs
200630 uit CvB Ongevraagd advies Social Safety
200630 uit CvB Ongevraagd advies The Future of Diversity
200827 uit CvB Model-OER instemming
200828 uit CvB Ongevraagd advies Functional limitation disability
200901 uit CvB The Future of Diversity- Follow up for Lets Do Diversity Report recommendations

(Ongevraagde) adviezen en reacties instemmingsverzoeken 2018-2019:
180917 uit CvB Selectiecriteria Tandheelkunde
181026 uit CvB Studentenstatuut 2018-2019
181129 uit CvB Numerus Fixus BA Psychologie 2019-2020
181219 uit CvB Regeling Experiment Flexstuderen 2019-2020
190220 uit CvB Duurzaamheid – Catering
190222 uit CvB Education & Selection
190328 uit CvB Profiling Fund
190328 uit CvB Sustainability Vision
1 april grap190401 uit CvB Internationalisation + Bijlage 
190415 uit CvB Draft framework policy Diversity
190425 uit CvB (i.s.m. FSR-FMG) Sustainable travel policy
190520 uit CvB Folia Verkiezingskrant
190529 uit CvB Instellingsplan 2021-2026
190529 uit CvB SLA-cyclus
190617 uit CvB Advies facultaire selectieregelingen bacheloropleidingen 2020-2021
190617 uit CvB Honours
190624 uit CvB Advies facultaire selectieregeling bachelor EBE 2020-2021
190626 uit CvB Studentenstatuut
190701 uit CvB Inschrijvingsbesluit en Instellingscollegegelden
190704 uit OCW Reactie n.a.v. rapport Van Rijn
190708 uit CvB Nota Diversiteit & Ombudspersoon
190710 uit CvB Nota Studentpsychologen op locatie
190715 uit CvB Onderwijsvisie
190821 uit CvB CSR Reglement

(Ongevraagde) adviezen en reacties instemmingsverzoeken 2017-2018:
170929 uit CvB Wervingsprocedure Studentassessor-CvB
171016 uit CvB Intern taalbeleid CvB-CSR
171030 uit CvB Lunch met de Rector
171030 uit CvB BAC Studentassessor-CvB
171030 uit CvB CBO agenda’s en verslagen
171101 uit CvB Regeling Experiment Flexstuderen
171107 uit CvB Informatieverzoek Reorganisatie StS
171110 uit CvB Regeling Studiekeuzeadvies
171120 uit CvB Regeling Selectie en Plaatsing Fixusopleidingen
171207 uit CvB FdR FEB FMG Use of empty tutorial rooms
171211 uit CvB Format Jaarverslag ITK
171211 uit ISO Structurele problemen
171220 uit CvB Advies FSR’en en CSR met betrekking tot organisatie OC-verkiezingen
180208 uit CvB Advies modellen OER BA MA (incl. bijlage)
180214 uit GALOP Onderwijsbalies
180220 uit LOF Kwaliteitsafspraken en facilitering medezeggenschap
180315 uit Politieke Partijen Amsterdam – Studentenhuisvesting
180411 uit CvB Kiesreglement opleidingscommissies 2018
180423 uit CvB Financiële compensate eerstejaars in medezeggenschap
180424 uit CvB Advies model OER BA MA – hernieuwde adviesaanvraag
180430 uit CvB Advies methode Instellingscollegegelden
180521 uit CvB Reactie Instemmingsverzoek Privacybeleid en beleid verwerking persoonsgegevens
180521 uit CvB Reactie Instemmingsverzoek Reglement cameratoezicht
180524 uit CvB Deutsche Bank CSR, FEB, FdG, FdR, FGw, FMG, FNWI
180524 uit CvB Instemming Privacybeleid en beleid verwerking persoonsgegevens
180528 uit CvB Numerus Fixus FEB BSc Business Administration en de BSc Economics & Business Economics
180618 uit CvB Brief over protest 08-06-2018
180619 uit CvB Model-OER
180628 uit CvB Internationalisation
180702 uit CvB Collegegeldvrij besturen
180705 uit CvB Acceptable Use Policy
180705 uit CvB Informatiebeveiligingsbeleid
180705 uit CvB OC-handreiking
180705 uit CvB Proces Kwaliteitsafspraken
180706 uit CvB Kritische zelf-reflectie ITK
180830 uit CvB Facultaire regelingen en selectiecriteria en -procedures 2019-2020
180830 uit CvB Numerus Fixus FEB BSc Business Administration en de BSc Economics & Business Economics + decentrale selectiecriteria
180831 uit CvB Klachtenregeling

(Ongevraagde) adviezen en reacties instemmingsverzoeken 2016-2017:
161003 uit CvB Brief instemmingsverzoek Studentenstatuut
161207 uit CvB advies regeling studiekeuzeadvies
161207 uit CvB Instemming Studentenstatuut
161221 uit Gedeelde visie CSR en Stuurgroep Blended Learning
170116 uit CvB UvA/VU – Zorgen medezeggenschap verhuisplannen en bètasamenwerking
170209 uit CvB brief instemmingsverzoek pilot flexstuderen
170220 uit Stuugroep BL aandachtspunten blended learning
170222 uit CvB brief instemmingsverzoek pilot flexstuderen
170313 uit CvB brief instemmingsverzoek privacybeleid
170327 uit CvB Reactie adviesverzoek profielschets Diversity Officer
170329 Statement Academische Vrijheid CSR
170403 uit CvB brief Universitair Initiatief
170426 uit CvB Instemming Risicobeoordeling draadloze communicatie
170504 uit CvB FSR en CSR Advies Mental Health
170508 uit RvT – Brief betreft Rol Raad van Toezicht 170508 uit RvT – Memo Rol Raad van Toezicht
170515 uit CvB Advies Numerus Fixus Psychologie
170515 uit CvB Brief uniforme jaarindeling
170515 uit CvB Advies Numerus Fixus Psychologie
170523 uit CvB Brief decaanbenoeming 170523 uit CvB Memo decaanbenoeming
170617 uit CvB Reactie regeling flexstuderen en instemmen artikel 1.2a als richtlijn 9.5 WHW
170615 uit CvB Advies Numerus Fixus FEB
170615 uit RvT Procedure draagvlakgesprek
170621 uit CvB Hernieuwde aanvraag Numerus Fixus Psychologie
170627 uit CvB Ongevraagd SR-advies BSA
170628 uit CvB Advies Numerus Fixus Kunstmatige Intelligentie
170703 uit CvB Brief VU-UvA Honourscommissie
170710 uit CvB Regeling Profileringsfonds 2017-2018
170710 uit CvB Locatiewijziging UB
170831 uit CvB Advies Geactualiseerde Onderwijsvisie
170831 uit CvB Instellen numiri fixi FEB

(Ongevraagde) adviezen en reacties instemmingsverzoeken 2015-2016:
150917 uit CvB Instemming CSR studentenstatuut 2015-2016
151007 uit CvB Advies dienstenconvenant
151109 uit CvB Advies stilteruimte
151109 Brieven Facultaire Studentenraden over stilteruimtes
151109 Concept Huisregels stilteruimte UvA
151110 uit CvB advies over Blend IT Share IT
151111 uit CvB advies Rapport kennisdeling
151209 uit CvB instemming RI&E-instrument BHV HvA en UvA
151216 uit CvB instemming beleid omtrent personen met functiebeperking
151216 uit CvB advies Studiekeuzeregeling 2016-2017
160127 uit CvB Ongevraagd advies jaarverslag 2015 UvA Holding
160226 uit CvB ongevraagd advies pre-jaar vluchtelingstudenten
160322 uit CvB ongevraagd advies selectieve masters
160323 uit CSR ongevraagd advies Plan van Aanpak Blend it & Share it
160331 uit CSR Terugtrekken advies over benoemingsprocedures OC’s
160331 uit CSR instemming Huisregels stilteruimtes
160421 uit CvB ongevraagd advies decanaat FNWI
160425 uit CSR ongevraagd advies Ondergrondse onderwijsruimtes REC
160606 uit CvB GV brief studieplekken

(Ongevraagde) adviezen en reacties instemmingsverzoeken 2014-2015:
141111 uit CvB Reactie adviesaanvraag Regeling Studiekeuzeadvies 2015-2016.pdf
141124 uit CvB Reactie adviesaanvraag instellingstarieven collegegeld 2015-2016
141204 uit CvB Ongevraagd advies Ontwerpbegroting 2015
141212 uit CvB Reactie adviesaanvraag model OER 2015-2016
141215 uit CvB Ongevraagd advies Wetsvoorstel Studievoorschot
150105 uit CvB Ongevraagd advies Blended Learning
150114 uit CvB Reactie adviesaanvraag Begroting
150302 uit CvB CSR reactie Instellingscollegegeldtarieven 2015-2016
150302 uit CvB CSR reactie model OER 2015-2016
150319 uit CvB CSR Profileringsfonds
150323 Uitnodiging Debatreeks gericht aan studenten
150323 uit CvB CSR Model OER
150506 uit CvB CSR Advies OC’s
150623 uit CvB Ongevraagd advies Green Office
150628 uit CvB Advies Instellingscollegegeld
150826 uit CvB Advies werkgroep Profileringsfonds

(Ongevraagde) adviezen en reacties instemmingsverzoeken 2013-2014:
130930 uit CvB reactie adviesaanvraag numerus fixus psychobiologie
131016 uit CvB reactie Kaderbrief 2014
131021 uit CvB reactie instemmingsverzoek Regeling Elektronisch Toegangsbeheer UvA
131023 uit CvB AIEC voordracht kandidaat AIEC
131023 uit CvB Klachtencommissie voordracht plaatsvervangend lid Klachtencommissie
131023 uit CvB Reactie adviesaanvraag Regeling Studiekeuzeadvies
131025 uit CvB ongevraagd advies benoeming decaan FNWI, FEW en FALW
131121 uit CvB ongevraagd advies UvA Matching
131209 uit CvB afname PC plekken en openingstijden UB
131211 uit CvB Advies model OER-en
131215 uit CvB Reactie adviesaanvraag regeling studiekeuzeadvies
140212 uit CvB ongevraagd advies aanbodgericht diplomeren
140224 uit CvB ongevraagd advies harmonisatie vakaanmelding
140227 uit CvB Advies begroting 2014 en HVP 2014
140227 uit CvB Instemming herziening Kiesreglement
140310 uit CvB brief Profileringsfonds
140310 uit CvB reactie adviesverzoek Instellingstarieven ISB 2014
140324 uit CvB ongevraagd advies harmonisatie UvA-VU
140326 uit CvB reactie adviesaanvraag wijziging mOER artikel 4.11 deel A
140328 uit CvB input Instellingsplan 2015-2020
140331 uit CvB ongevraagd advies verlate tentameninschrijving
140423 uit CvB reactie model OER 2014-2015 uitgangseis honours
140827 uit CvB Instemming studentenstatuut

(Ongevraagde) adviezen en reacties instemmingsverzoeken 2012-2013:
121018 uit CvB reactie instemmingsverzoek Model Onderwijs- en Examenregeling
121101 uit CvB VERTROUWELIJK vermoed datalek e-mailadressen UvA-studenten
121126 uit CvB uitstel reactie strategisch kader Internationalisering
121128 uit CvB reactie adviesaanvraag convenant faculteit der Geneeskunde
121128 uit CvB ongevraagd advies rechten studieverenigingen
121128 uit CvB reactie adviesaanvraag Numerus Fixus FdR
121202 uit CvB ongevraagd advies Ontwerpbegroting
121214 uit CvB verzoek mbt UvA VU samenwerking
121205 uit CvB adviesbrief strategisch kader internationalisering
121219 uit CvB advies over voorgenomen opheffingsbesluit mbt AIEC
121219 uit CvB regeling partijfinanciering
130107 uit CvB Voordracht kandidaten AIEC
130107 uit CvB Advies studiesucces en tutoraten FNWI
130109 uit CvB ongevraagd advies te ontvangen documenten
130124 uit CvB reactie instemmingsverzoek studentenstatuut 2011-2013
130124 uit CvB ongevraagd advies intake en matching immersion weeks
130208 uit CvB reactie adviesaanvraag inschrijvingsbesluit
130213 uit CvB ongevraagd advies BKO, SKO, docentenkwalificatie
130220 uit CvB reactie AFS propositie
130313 uit CvB reactie inschrijvingsbesluit instellingstarieven 2013-2014
130306 uit CvB advies prioriteitenlijst problemen SIS
130422 uit CvB voordracht kandidaat klachtencommissie
130424 uit CvB reactie UvA Begroting 2013
130605 uit CvB ongevraagd advies tweede grote collegezaal REC B
130508 uit CvB ongevraagd advies evaluatie ACTA en AUC
130612 uit CvB ongevraagd advies HBO propedeuse route
130612 uit CvB reactie adviesaanvraag toekomstvisie UB
130612 uit CvB UvA VU samenwerking
130617 uit CvB advies Vakaanmeldingen
130617 uit CvB ongevraagd advies studiebegeleiding
130617 uit CvB reactie instemmingsverzoek Regeling Partijfinanciering
130617 uit CvB ongevraagd advies vakevaluaties
130626 uit CvB Model opleidingsdeel van het Studentenstatuut (MOS)
130626 uit CvB ongevraagd advies studiegids
130703 uit CvB reactie instemmingsverzoek MOS
130703 uit CvB reactie instemmingsverzoek (universitaire deel) studentenstatuut 2013-2014
130703 uit CvB reactie instemmingsverzoek Profileringsfonds 2013-2014