Gezamenlijke (overleg)vergaderingen

De agenda’s en verslagen van de gezamenlijke (overleg)vergaderingen met de COR kunnen teruggelezen worden op de GV-website van de UvA, zie hier.

De GV is samengesteld uit leden van de Centrale Ondernemingsraad (COR) en van de Centrale Studentenraad (CSR). De GV kent twee vergadervormen: een reglementaire Gezamenlijke Vergadering (GV) van COR en CSR, en een Gezamenlijke Overlegvergadering (GOV) met de leden van de GV en de leden van het College van Bestuur.

De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de GV worden gekozen uit de leden van de Gezamenlijke Vergadering. De GV-voorzitter van het academische jaar 2019 – 2020 is Pjotr van der Jagt.