Gezamenlijke (overleg)vergaderingen

De agenda’s en verslagen van de gezamenlijke (overleg)vergaderingen met de COR kunnen teruggelezen worden op de GV-website van de UvA, zie hier.

De GV is samengesteld uit leden van de Centrale Ondernemingsraad (COR) en van de Centrale Studentenraad (CSR). De GV kent twee vergadervormen: een reglementaire Gezamenlijke Vergadering (GV) van COR en CSR, en een Gezamenlijke Overlegvergadering (GOV) met de leden van de GV en de leden van het College van Bestuur.