Wat is de studentenraad?

De studentenraad (SR) is het democratisch gekozen inspraakorgaan voor studenten. Als je iets kwijt wilt over de gang van zaken aan de UvA, of je mee wilt praten over het onderwijs, dan is de studentenraad de plaats waar dat kan. In totaal zijn er acht studentenraden: zeven facultaire en één Centrale Studentenraad. De Facultaire Studentenraden (FSRen) – de naam zegt het al – houden zich bezig met kwesties die op facultair niveau spelen.

Naast de Facultaire Studentenraden is er ook nog één overkoepelende raad; de Centrale Studentenraad.

Wat is de Centrale Studentenraad?
De Centrale Studentenraad (CSR) houdt zich bezig met kwesties die universiteitsbreed spelen, en behartigt de belangen van studenten bij het bestuur van de UvA. Jaarlijks is er altijd een aantal grote en een aantal minder grote onderwerpen waar de CSR zich mee bezig houdt. De CSR vertegenwoordigt de studenten bij het College van Bestuur, de bestuurders van de UvA. Het College is verplicht naar de CSR te luisteren, omdat de CSR wettelijke instemmings- en adviesrechten heeft.

Hoe werkt de CSR?
De CSR komt wekelijks bij elkaar in een plenaire vergadering (PV) alle vergaderingen zijn openbaar! De CSR heeft ook een kantoor in CREA in kamer 1.16. Kom gewoon een keer langs, In de PV worden allerlei verschillende zaken behandeld, worden er CSR-standpunten ingenomen en kijken we naar het verrichte werk van de drie commissies binnen de CSR: Onderwijs & Onderzoek, Organisatie & Financiën en Voorlichting & Communicatie. Deze commissies vergaderen 1 keer per week, en ieder CSR-raadslid zit in twee van de drie commissies.

Meer informatie over wat je doet als raadslid van de CSR vind je hier.

Voor meer informatie over de verkiezingen en studentenpartijen: www.uvaverkiezingen.nl