Studentenraad

Continuïteit van de medezeggenschap!

De Facultaire Studentenraad der Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FSR-FMG) acht het van belang dat de continuïteit van de medezeggenschap wordt gewaarborgd. Het democratische proces voor de aankomende verkiezingen wordt geschaad op de FMG bij het ontzeggen van deelname van Partij mei. De kieslijsten van Partij mei zijn 25 minuten te laat ingeleverd, waardoor deze ongeldig zijn verklaard. De FSR FMG acht het besluit van het Centraal Stembureau (CSb) als buitenproportioneel gezien de consequenties die dit besluit heeft op de medezeggenschap.

Het feit dat er op de FMG slechts één partij deel zal nemen aan de verkiezingen, ondermijnt de democratie ten zeerste. Ten eerste zullen studenten geen keuze hebben tussen de verschillende partijprogramma’s en de visies van de partijen. Door het gebrek aan keuzes tussen partijen kan de samenstelling in de raad niet representatief zijn voor de studentenpopulatie. Daarnaast heeft dit gebrek een direct gevolg op de variëteit binnen de medezeggenschap. Juist de verschillende visies leiden tot vruchtbare discussies en goed doordachte afwegingen.

Het is zonde dat het kiesreglement, bedoeld om de legitimiteit van de verkiezingen te versterken, in dit geval ongunstig is voor de democratie. Om die reden verzoekt de FSR FMG het CSb om haar besluit te herzien en de toegang voor partij Mei tot het democratische proces niet te blokkeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.