SR

Studentenraad

CSR levert input voor het nieuwe instellingsplan

De Universiteit van Amsterdam (UvA) werkt momenteel aan een nieuw instellingsplan. In het instellingsplan geeft de UvA haar visie weer voor de komende jaren en staan doelstellingen beschreven die de universiteit wil behalen. Het huidige instellingsplan (“Oog voor talent”) loopt tot eind 2014, het nieuwe instellingsplan zal tot eind 2020 lopen.

De CSR heeft de afgelopen weken hard gewerkt aan het leveren van input voor het instellingsplan. In februari heeft de CSR brainstormrondes gehouden met de facultaire studentenraden en overleggen gehad met de Centrale Ondernemingsraad en het College van Bestuur (CvB). Op basis van deze gesprekken heeft de CSR zes onderwerpen opgesteld waarop hij input wil aandragen. Aankomende vrijdag zal de CSR zijn input naar het CvB opsturen. Hieronder volgt een korte impressie van de thema’s die zijn besproken.

Onderwijskwaliteit
De CSR vindt dat niet het rendement van opleidingen belangrijk is, maar de kwaliteit van deze opleidingen. Hieronder valt onder andere goed docentschap, het aanbieden van kleinschalig onderwijs en een prominentere rol van (vak)evaluaties om onderwijs te verbeteren. Ook academische vorming is belangrijk. Het onderwijs moet er voor zorgen dat alle studenten uiteindelijk afstuderen als een kritische, flexibele en academisch sterke student.

Internationalisering
De CSR merkt op dat er vanuit de UvA veel aandacht gaat naar het aantrekken van internationale studenten naar de UvA. De CSR vindt dat, in het kader van internationalisering, het faciliteren en stimuleren van studenten naar het buitenland evenzeer de aandacht verdient. De CSR ziet graag dat er in het instellingsplan aandacht komt voor de  uitgaande studentenmobiliteit.Onderzoek
De focus van onderzoekers in het Nederlandse onderzoekslandschap wordt vaak gericht op kwantiteit. Onderzoekers worden daarbij afgerekend op het aantal onderzoeken dat zij in (top)tijdschriften publiceren. De CSR vindt dat de focus juist moet liggen op de kwaliteit van deze onderzoeken in plaats van de kwantiteit. Daarnaast zou er een sterkere binding moeten zijn van onderwijs en onderzoek.

Medezeggenschap en zeggenschap
Een goede medezeggenschapsstructuur is van groot belang. De CSR vindt het belangrijk dat er de komende jaren extra aandacht gaat worden besteed aan dit thema. De werkvloer moet zich gehoord voelen en kleine ideeën moeten de kans krijgen om uit te groeien tot werkelijkheid.Digitalisering
Op dit moment worden onder andere Blackboard en Facebook door studenten gebruikt als middel om bestanden en informatie met elkaar te delen. Op het gebied van digitalisering zijn er echter veel meer mogelijkheden die de UvA kan benutten. De CSR adviseert de UvA deze mogelijkheden in kaart te brengen en te benutten. Hierbij vindt de CSR het zeer belangrijk dat gebruiksvriendelijkheid centraal staat.

Student experience
Studeren is meer dan alleen studiepunten halen. De studententijd maakt onderdeel uit van persoonlijke groei en ontwikkeling. Op de universieit moet je als student kunnen studeren, mensen ontmoeten, jezelf thuis voelen en jezelf kunnen ontplooien. De universiteit moet een inspirerende omgeving zijn die deze ervaring stimuleert en faciliteert. De universiteit zelf, de begeleiding op de universiteit, de academische gemeenschap en diversiteit dragen hier volgens de CSR aan bij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.