Studentenraad

Update Dagelijks Bestuur: de OER-editie

Nu de stof weer een beetje is gaan liggen en de rust in zekere zin weer is teruggekeerd, is het weer tijd voor een DB update. De afgelopen maand is minder hectisch geweest dan maart en april, maar dat betekent niet dat we stil gezeten hebben. We zijn bezig geweest met het beoordelen van de nieuwe Onderwijs- en Examenreglementen (OER), hebben een advies opgesteld over de Regels en Richtlijnen van de examencommissie en het instemmingsrecht op de begroting, de verkiezingen zijn uitgesteld en we gaan vanaf juni beginnen met een vragenuurtje voor de FSR.

Het beoordelen van de OER is één van de belangrijkste taken van de studentenraad en we hebben het er, net als onze voorgangers de afgelopen jaren, erg druk mee gehad. Na veel overleg en vergaderen, hebben we besloten niet in te stemmen met de concept OER’en zoals deze nu zijn opgesteld. Afgelopen dinsdag, 2 juni, hebben wij een overleg vergadering met de decaan en alle onderwijsdirecteuren over de 32 OER’en van de faculteit gehad. We hebben om een aantal redenen niet ingestemd.

Ten eerste hebben wij niet ingestemd op het punt van inzagerecht, omdat de FSR FMG de mening is toegedaan dat de studenten hun essayvragen zouden moeten kunnen kopiëren, om te kunnen leren van hun fouten. Daarnaast heeft de FSR FMG onder dit artikel geadviseerd de inzage van deeltentamens uiterlijk drie dagen voor het volgende tentamen moet plaatsvinden. 

De tweede reden waarom we niet instemmen, is het actief diplomeren. Actief diplomeren houdt in dat de examencommissie, zonder toestemming van de student, een diploma mag aanvragen wanneer de student al zijn of haar punten heeft behaald. De huidige formulering laat toe dat de student dit tegenhoudt, maar de FSR FMG is de mening toegedaan dat de aanvraag van het diploma aan de student moet zijn. Mocht de student nog vakken willen volgen of andere extra-curriculaire activiteiten willen uitvoeren, wordt hij of zij hierin belemmerd wanneer er actief wordt gediplomeerd.

Het derde argument om niet in te stemmen, heeft te maken met het aantal studiepunten waarvoor een student zich in mag schrijven. Op dit moment mag in de meeste gevallen de student zich per semester inschrijven voor maximaal 30 ECTS. Wil de student meer punten volgen dan moet dat in overleg met de studieadviseurs. Studenten die hier niet van op de hoogte zijn, lopen het risico uitgeschreven te worden voor de vakken die boven de 30 ECTS uitkomen. De FSR FMG stemt hier niet mee in, omdat de student zich, zonder daarover verantwoording af te hoeven leggen, in zou moeten kunnen schrijven voor extra vakken. We hebben daarom geadviseerd dit te verhogen naar 42ECTS. Een limiet wordt wel noodzakelijk geacht, omdat daarmee voorkomen wordt dat studenten zich ongelimiteerd in gaan schrijven voor onderwijs dat ze niet allemaal gaan volgen.

Het vierde en laatste punt gaat om het moment van herkansen. In de OER staat  beschreven dat een herkansing binnen een ‘redelijke termijn’ plaats moet vinden. Deze redelijke termijn wordt verder niet gedefinieerd, waardoor herkansingen gepland kunnen worden aan het eind van het academisch jaar. De FSR FMG heeft hierop geadviseerd om herkansingen binnen het semester plaats te laten vinden, doch uiterlijk vijf weken na afloop van het semester.

Naast de OER bespraken we dinsdag ook het advies over de Regels en Richtlijnen. Dit document, waarin een aantal belangrijke punten staan voor de examencommissie, worden ieder jaar door enkel hen vastgesteld. De FSR FMG is van mening dat dit document ook ter advies zou moeten worden neergelegd bij de medezeggenschap. Daarnaast heeft de FSR FMG ook een advies geschreven over het instemmingsrecht op de facultaire begroting. Vanaf 2015 zal de studiefinanciering voor startende studenten worden omgezet in een lening. In het wetsvoorstel staat dat dit gepaard dient te gaan met het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. Het wetsvoorstel gaat niet specifiek in op facultaire raden, maar de FSR FMG is van mening dat het onderwijsbudget een dusdanig grote invloed heeft op onderwijs dat hiervoor instemmingsrecht dient te liggen bij de medezeggenschap.

Verder zijn vanuit de commissie Voorlichting en Organisatie twee activiteiten georganiseerd. We zijn gestart met het organiseren van een lunch met de decaan, waarvan inmiddels ook de tweede editie heeft plaatsgevonden. Studenten van de faculteit mochten deelnemen aan gesprekken over diversiteit en het governance-model binnen de faculteit. Daarnaast is de tweede en laatste SV/OC dag van dit jaar georganiseerd, waarin we de studenten van studieverenigingen, opleidingscommissies en board of studies studenten om input hebben gevraagd over verschillende onderwerpen die voor de studentenraad relevant waren op dat moment. Voor beide activiteiten geldt dat het ons veel waardevolle informatie heeft gegeven, dus we hopen dat deze trend volgend jaar voortgezet kan worden.

Tot slot zijn de afgelopen week de verkiezingen geweest. Voor FMG hebben studenten van Uvasociaal en partij mei zich weer ingezet om zoveel mogelijk stemmen te winnen. Door het uitstellen van de verkiezingen zijn wij ook iets langer in spanning gehouden over wie onze opvolgers zijn, maar vandaag gaan we dan eindelijk horen wie het zijn geworden. In de volgende update kunnen wij jullie ook vast meer over hen vertellen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.