Studentenraad

De begroting

De begroting is een onderwerp dat elk jaar door de FSR bekeken wordt. En omdat niet iedereen zo geniet van cijfers en tabellen als wij, volgt hieronder een iets leesbaarder verslag van hoe de faculteit er financieel voorstaat.

De afgelopen jaren ging het de faculteit financieel voor de wind. Deze periode van vette jaren is voorlopig voorbij en het lijkt tijd om de broekriem aan te halen. De faculteit zal het de komende jaren met minder geld moeten doen. Aan de ene kant genereert faculteit minder inkomsten. Dit komt vooral door de dalende onderwijsprestaties en de nieuwe bekostigingsmanier van zowel onderzoek als onderwijs. Daarnaast heeft onze faculteit te maken met een terugloop van het aantal studenten en krijgen we steeds minder geld van externe partijen zoals het NWO en het KNAW.

Aan de andere kant blijven de uitgaven stijgen. Vooral de personeelskosten en de uitgave aan centrale diensten zoals huisvesting, studieplekken en gebouwbeheer nemen in omvang toe. Al deze factoren zorgen er voor dat de faculteit, bij ongewijzigd beleid, geconfronteerd wordt met een tekort van 3,4 miljoen euro op de begroting van 2014. Op een begroting van 70 miljoen euro, is dit best een gat. En dit tekort kan oplopen tot 5,2 miljoen euro in 2017.

Het faculteitsbestuur acht het noodzakelijk om financieel in te grijpen en het tekort op de begroting terug te dringen. Als gevolg hiervan worden er een aantal beleidsmaatregelingen heroverwogen die zijn ingezet in de eerder genoemde “vettere jaren”. Deze maatregelingen hadden tot doel om de toenemende werkdruk op het wetenschappelijk personeel (WP) terug te dringen. Door deze heroverweging ligt het risico van een te hoge werkdruk op de loer wat een negatieve invloed zal hebben op de onderwijskwaliteit aan onze faculteit. Verder zal er in de personeelskosten worden gesneden. Zo word de formatie van het WP met 15,2 Fte (Full Time Employee’s) terug gebracht en verdwijnen er 4 FTE’s bij het onderhoud en beheerspersoneel (OBA). Zelf met deze harde bezuinigingen blijft er een tekort over van 1,7 miljoen. Op de korte termijn kan dit worden opgevangen met de ruime reserve waar de faculteit over beschikt. Voor de middellange termijn zullen extra bezuinigingen moeten zorgen voor een glad lopende begroting.

Voor een oplossing op de lange termijn zal er op een creatieve manier gekeken moeten worden naar mogelijkheden om de inkomsten te doen stijgen en de kosten, waar mogelijk, te drukke. Zowel de FSR als het Faculteitsbestuur zijn hier druk mee bezig, maar kunnen natuurlijk altijd hulp gebruiken. Heb jij nou een geniaal idee om deze “begrotingsproblematiek” op te lossen? Stuur dan een mail naar: fsr-fgw@uva.nl!

Profiel 2016 en de rendabiliteit van de “kleine talen” | Humanities Rally zegt:

[…] [9] Wederom moeten we hier afgaan op secundaire bronnen. Volgens de Facultaire Studentenraad Faculteit der Geesteswetenschappen (FSR-FGw) bedroeg dit tekort 3.4 miljoen euro . Zie ook: https://studentenraad.nl/de-begroting/ […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.