Studentenraad

De problemen van het Roeterseilandcomplex

‘REC de verhuizing’ is een actie die op Facebook en een website is gestart, waarbij een brief geliked kan worden. Deze brief is een verhuisbericht waarin wordt gesteld dat het College van Bestuur (CvB) zelf moet verhuizen naar het Roeterseilandcomplex (REC). Deze actie leidde uiteindelijk tot een actie in het Maagdenhuis, het bestuurlijk centrum van de Universiteit van Amsterdam (UvA), waar door twee docenten een kritisch college werd gegeven over de problemen omtrent de verhuizing naar het REC. Ongeveer tachtig studenten en medewerkers waren aanwezig, waarna voor elke like een verhuisbericht in verhuisdozen aan het CvB werd overhandigd.

REC de verhuizing is georganiseerd door verschillende studentenorganisaties, namelijk: alle studieverenigingen van de FMG (Pegasus, Machiavelli, Sarphati, SEC, Mercurius, Comenius, Kwakiutl en VSPA) die georganiseerd zijn in de Faculteitsvereniging FMG (FV-FMG), de Facultaire Studentenraad van de FMG (FSR FMG), de Centrale Studentenraad (CSR) en de studentenunie ASVA. Met deze actie protesteren de studenten tegen de verhuizing van de FMG naar het REC per 1 september. In dit artikel zullen de problemen rondom de verhuizing naar het REC in kaart worden gebracht, en wordt uitgelegd waarom de studenten willen dat de verhuizing wordt uitgesteld.

Toen de UvA in 1990 het REC betrok, waren er al plannen voor een Universiteitscampus. Sinds 1995 is het REC in eigen beheer van de UvA. Dit resulteerde uiteindelijk in het Huisvestingsplan 2005-2015: een plan dat stelt dat de fragmentatie van de UvA in de stad nadelig is voor diens functioneren en dat de UvA daarom beter voor vier clusterlocaties kan kiezen. Alfa studies worden in de Oudemanhuispoort en het Binnengasthuisterrein gevestigd, bèta studies op het Sciencepark, gamma-studies op het REC en het medisch cluster op en rondom het AMC. Door een grotere toestroom van studenten werd twee jaar geleden duidelijk dat de in 2020 verwachte piek in de hoeveelheid studenten en medewerkers van de FMG op dit moment al bereikt is en er dus geen ruimte is voor meer studenten. Dit probleem is toentertijd echter nooit naar de studenten gecommuniceerd.

De UvA streeft een bepaalde visie na, namelijk ‘het nieuwe werken’. Concreet houdt dit in: flexplekken voor medewerkers van de UvA, het delen van faciliteiten en digitalisering. Al snel werd duidelijk dat de gehele staf van de FMG zich zou moeten schikken naar de nieuwe werkwijze. Sinds september 2013 zijn er steeds meer problemen boven water gekomen wat betreft gebrek aan ruimte en faciliteiten op het nieuwe REC. Zo is er in het nieuwe REC geen ruimte voor de medewerkers van Psychologie. De aangehaalde alternatieven van de FMG, zoals plaatsing in REC E, zijn door het CvB afgewezen. Deze zouden leiden tot een overschrijding van het vrijgemaakte budget dat het CvB zichzelf heeft opgelegd. Het wil namelijk niet dat faculteiten meer dan 12% van hun jaarlijkse budget besteden aan huisvesting. Dit zorgt ervoor dat er nog steeds geen oplossing voor het facultaire ruimtetekort van 1000 m² is.

Naast deze ruimtelijke problemen zijn er ook erg veel problemen voor studenten. Doordat de studieverenigingen in de periode van het ontwerpen van REC nog geen erkende partij binnen de UvA waren, werden zij niet betrokken bij de verhuisplannen. Toen drie jaar geleden bekend werd dat de FMG ruimte tekort zou komen leken afgezonderde kantoren voor studieverenigingen dan ook in eerste instantie vloeken in de kerk. ‘Maak maar een Plan van Eisen’, zo werd de studieverenigingen opgedragen. Met die plannen van eisen is een tijd niks gedaan, waardoor er dit jaar ‘Vernieuwde Plannen van Eisen’ werden opgesteld door de studieverenigingen zodat nieuwe onderhandelingen plaats konden vinden. Er leek eindelijk schot in de zaak te zitten: in REC B/C bleek een ruimte beschikbaar waar de acht studieverenigingen van de FMG zich konden huisvesten. In de afgelopen maanden is gebleken dat door een architectonische fout de ruimte in het B/C gebouw echter niet meer geschikt als werkruimte, waardoor de studieverenigingen nog steeds geen ruimte is toegekend voor hun kantoren.

De FSR FMG en CSR proberen ook al een aantal jaar betrokken te worden bij de verhuisplannen van de FMG naar het REC. Zij zijn ook lange tijd intensief in gesprek geweest met de UvA over de verhuisplannen en ook zij waren zeer bezorgd over de onvoldoende faciliteiten op het nieuwe REC. Zo hebben de FSR en de CSR al eerder adviezen geschreven waarin zij de noodzaak voor een tweede grote collegezaal noemen, en aankaarten dat er veel te weinig stopcontacten voor de laptops van studenten zijn in het nieuwe gebouw. Er spelen echter nog veel meer problemen per 1 september. Er zijn per september onvoldoende studieplekken en cateringfaciliteiten voor studenten, dit heeft ermee te maken dat in REC H veel nieuwe studieplekken gerealiseerd zullen worden maar dat er ook cateringplekken zullen zijn. De cateringplekken worden echter ook als studieplek gerekend. Dit betekent dat er veel plekken zijn die wel als studieplek worden geteld maar waar studenten moeilijk goed en geconcentreerd daadwerkelijk zullen kunnen studeren. Ook extra studieplekken die verder in REC B/C zouden worden opgeleverd zijn niet op tijd af.

De verhuizing per 1 september levert naast al het bovengenoemde nog meer problemen op, zo is de centrale ingangshal niet op tijd af en ziet er nu naar uit dat die op zijn vroegst in september 2015 opgeleverd kan worden. Dit betekent dat er een tijdelijke ingang gebouwd moet worden, die er nog niet is en waar nog geen definitieve plannen voor zijn. Deze verlate oplevering van de centrale ingangshal heeft veel nadelige gevolgen, ten eerste zijn nu geen fietsenplekken op het nieuwe REC. Veel wilde plannen zijn de revue gepasseerd, zoals pontons die in de gracht geplaatst zouden worden, maar niks bleek mogelijk en er is nu nog steeds geen oplossing voor het feit dat er straks meer dan 10.000 gebruikers geen plek zullen hebben om hun fiets neer te zetten. Ten tweede is de beoogde ‘superbalie’, een grote onderwijsbalie voor alle studies aan de FMG, niet op tijd af. Het is nu nog niet duidelijk waar studenten het komende jaar naartoe zullen moeten wanneer zij de onderwijsbalie nodig hebben. Andere problemen die ook nog spelen zijn de onderwijsruimtes, waarvan er te weinig zijn en waarvan de meeste ook te klein zijn voor de huidige studentenaantallen. Daar komt ook nog bovenop dat REC A gebouwd wordt voor de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR), waarvan nu geschat wordt dat de verbouwingen tot minstens 2017 zullen duren. Het is goed mogelijk dat er nog veel geluidsoverlast zal zijn van deze verbouwingen.

Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat voor de studentenorganisaties de maat vol was. Daarom sloegen de studieverenigingen, de FSR FMG, de CSR en ASVA de handen ineen. Met alle betrokken partijen werd een spoedvergadering ingelast. Zij waren het over één ding eens: het is tijd voor actie.

Ben jij het na het lezen van de achtergrondinformatie ook tegen de verhuizing naar het REC per 1 september? Doe dan mee en steun de actie door de Facebookpagina ‘REC de verhuizing’ te liken en kijk op recdeverhuizing.nl voor de toekomstige acties.

Namens de FV-FMG , de CSR, de FSR FMG en ASVA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.