Studentenraad

Democratisering en de samenwerking met de VU

De afgelopen weken is de Universiteit van Amsterdam veelvuldig in de media geweest. Studenten en medewerkers bezetten het Bungehuis en eigenden zich het Maagdenhuis toe, en diverse groepen, zoals De Nieuwe Universiteit (DNU), Humanities Rally, Rethink UvA en de FNV, legden hun eisen bij het College van Bestuur neer. Terugkerende thema’s in deze eisen zijn democratisering en decentralisering van de universiteit.

Wij onderschrijven het belang van deze thema’s. Sterker nog, ze staan al maanden hoog op de agenda van de studentenraad. Deze blog willen wij gebruiken om uit te leggen hoe wij decentralisatie en democratisering zien met betrekking tot de samenwerking tussen UvA en VU en de nu al decentrale vorm van besluitvorming over die samenwerking. Ook doen wij een aantal suggesties voor manieren waarop onze ideeën kunnen worden bereikt.

Decentralisatie

De besluitvorming rondom de samenwerking is op dit moment informeel gedecentraliseerd. De formele macht ligt bij de decaan, maar zij heeft meermaals aangegeven zich te laten leiden door ideeën die in de vaak opleidingsspecifieke verkenningscommissies ontstaan. Ook worden zulke plannen aan opleidingscommissies voorgelegd, en hebben wij instemmingsrecht op verschillende vormen van samenwerking.

Het is natuurlijk goed dat studenten via verkenningscommissies, opleidingscommissies en de formele medezeggenschap betrokken zijn bij de besluitvorming, maar dat is volgens ons niet voldoende.

Transparantie

Een eerste voorwaarde voor een daadwerkelijk democratisch en breed gedragen besluit is volgens ons een goede informatievoorziening. Middelen als de wc-krant en de ‘kernteamdossiers’ helpen daar nu al bij, maar het is moeilijk om studenten van 12 bacheloropleidingen en 18 masteropleidingen via faculteitsbrede media voldoende te informeren. Wij denken dat verkenningscommissies hun vergaderingen openbaar kunnen maken; agenda’s en vergaderdata kunnen onder studenten worden verspreid. Opleidingen kunnen hun studenten informeren door middel van bijeenkomsten of nieuwsbrieven. Ook zouden alle agenda’s, notulen, achtergrondstukken, planningen en tussenresultaten op een webdomein gebundeld kunnen worden.

Discussie

Transparantie alleen is volgens ons niet genoeg. Studenten kennen hun opleidingen beter dan wie ook, en zijn degenen met het grootste belang bij goed onderwijs. Wij denken dat goede besluiten alleen genomen kunnen worden nadat iedere expert en iedere betrokkene zijn mening heeft kunnen geven, en vinden dus dat de faculteit, de verkenningscommissies én jouw opleidingsdirecteur er alles aan moeten doen om jouw mening te horen. Ook hier wordt al aan gewerkt: tijdens het studentencolloquium vragen we jou naar je ideeën, en met de decaan is afgesproken dat ieder advies van een verkenningscommissie tijdens een bijeenkomst ter discussie moet staan. Zulke discussies zijn nuttig, maar hebben echter een nogal incidenteel karakter. Wij vinden dat permanent over goed onderwijs moeten worden gedebatteerd, en denken dat een forum op het eerder genoemde webdomein hiervoor een goed begin zou zijn.

Invloed

Die discussies moeten natuurlijk niet slechts ‘praten om het praten’ zijn. Wij zien graag dat iedere bestuurder — van opleidingsdirecteur tot decaan — de angsten, argumenten en alternatieven, de tips en de toevoegingen van studenten en medewerkers oprecht proberen te verwerken in zijn  of haar keuzes. Het is onze rol om erop toe te zien dat dit ook gebeurt. Zeker na de recente toekenning van instemmingsrecht van studenten op joint programmes zijn wij er echter van overtuigd dat jouw mening wel degelijk invloed kan hebben.

Om je mening te laten horen hoef je natuurlijk niet te wachten tot je voor een discussiebijeenkomst wordt uitgenodigd. Vind je dat wij een voorwaarde over het hoofd zien, heb je een goed idee voor een communicatiemiddel, of vind je dat er op dit moment iets helemaal misgaat? Laat het ons dan vooral weten! Mail ons op fnwi@studentenraad.nl, of kom langs onze kamer, Science Park A1.26.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.