SR

Studentenraad

Hoe wordt de UvA zo divers als haar thuisstad

Ook de CSR is van mening dat zeker in een diverse stad als Amsterdam de universiteit een diversiteitsbeleid moet voeren. Op advies van de CSR is het College van Bestuur (CvB) in gesprek met de medezeggenschap om ook aan de UvA diversiteitsbeleid te gaan vormgeven. Dit beleid kan bijvoorbeeld gaan over de toegankelijkheid van gebouwen, een inclusieve studieomgeving waarin iedereen zich thuis voelt, diverse theorieën en wetenschappen op de universiteit en de rol van docenten in een divers leerklimaat. De CSR gaat komende weken met het CvB praten over hoe een visie op deze onderwerpen in concreet beleid gegoten kunnen worden. Heb jij ideeën over diversiteitsbeleid, wat hier wel en niet in moet staan, en tot wat voor concrete maatregelen dat moet leiden? Neem dan contact op met iris.kooreman@studentenraad.nl of kom langs op ons kantoor.

English:

The CSR is of the opinion that, especially in a city as diverse as Amsterdam, the UvA should have policy on diversity. After advising the Board of Executives (CSR, Dutch: College van Bestuur), we are now negotiating with them on designing and realizing the diversity policy. This could apply to the accessability of UvA buildings, creating an inclusive study area where everyone can feel safe and welcome, diversifying theories and disciplines at the university, and the role of teachers in a diverse academic environment. For the coming weeks, the CSR will speak with the Board on creating concrete policy on these topics. Do you have an opinion on how diversity policy should be designed? What should be included and what is to be avoided? To which measures must these lead? Please contact iris.kooreman@studentenraad.nl, visit our office, or comment in the comment section.

Seb zegt:

Laten we ons alsjeblieft aan seculiere kernwaarden blijven hechten. Diversiteit als doel op zich klinkt leuk, maar er zijn teveel individuele overtuigingen en verschillene om te kunnen faciliteren, dus faciliteren we er GEEN.

Saloua zegt:

We dienen onderscheid te maken tussen het bedrijven van wetenschap waar de universiteit zich voor dient, en de faciliteiten op de universiteit. Simpelweg geen stilteruimte ter beschikking stellen op de universiteit omdat dit niet zou passen met hetgeen waar de universiteit voor dient, is een verkeerde vergelijking. Een universiteit zou dan ook geen koffie-apparaten of restaurants moeten hebben; als je ergens kan eten is het toch Amsterdam? Waarom wordt dit wel gefaciliteerd? Wat heeft dit te maken met wetenschap?

Secularisme: de overtuiging dat religie en geloof geen invloed mogen uitoefenen op de maatschappij. Invloed. Scheiding van kerk en staat dus. Er is een verschil tussen het bestaan van het fenomeen religie, en het uitoefenen van invloed. Er is verschil tussen scheiding van kerk en staat (waarbij kern en politiek één waren) en scheiding van religie en het publieke domein. In mijn optiek is het faciliteren van een stilteruimte voor degene die wilt bidden of mediteren op geen enkele manier het uitoefenen van invloed door religie; eerder een actie van tolerantie. Maar toch voelt de roep naar deze ruimte als een aanval op het seculiere karakter van de UvA?

Het sluiten van de ogen voor het fenomeen religie dat wel degelijk leeft in de maatschappij is een problematisch gebeuren. Wie uitgaat van de norm van toenemende secularisatie in de maatschappij, slaat de plank flink mis en zal achterlopen in een tijd van globalisering waarin actief wordt gezocht naar de kracht van diversiteit.

Wordt wakker UvA; de zogenaamde neutrale seculiere norm is een achterhaald concept.

Sander van Gelderen zegt:

In deze tijd is het vrijwaren van de UvA van religieuze tendensen van veel groter belang dan het achterhaalde multi-culturisme. Beter non-culturisme en non-religie dan ‘openstaan’ en dat soort gevaarlijk naive goede bedoelingen. Ik wil er echt op aandringen dat wij strikt non-cultureel, non-regilieus, egalitair, en seculier blijven.
Lees ook het artikel van deze HvA docent. http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4279113/2016/04/09/We-hebben-een-monster-gecreeerd-uit-eindeloos-respect.dhtml

Daryl zegt:

Ik denk in lijn met Irene en Len. Het begint een beetje te gek te worden. Een student of onderzoeker krijgt hier echt geen ander cijfer vanwege zijn afkomst. De UvA is al waanzinnig open naar alle culturen en behandelen iedereen gelijk verder hoeven we niet te gaan. Als ik naar een seculiere universiteit ga in Egypte of een publieke universiteit in Israel, dan vindt ik het volslagen normaal dat ze toch, ondanks dat ze seculier zijn, hun Islamitische/Joodse feestdagen vieren, dat docenten hun hoofddoekjes dragen, en een seculiere versie van de islamtische/joodse cultuur onderwijzen. Natuurlijk voel ik mij dan niet 100% thuis, nog VEEL minder als minderheid ooit hier bij de UvA. Maar is dat erg? Totaal niet, ik zou die culturele normen van dat land respecteren, het zou nogal arrogant zijn als ik ga eisen dat ze in Egypte hun hoofddoek voor mij af moeten doen etc. Het enige dat ik zou vragen is gelijke behandeling, dus een 7 als een ander dat ook krijgt.

Guinevere zegt:

Diversiteit gaat niet alleen over etniciteit. Het betreft ook personen met een functiebeperking/handicap of de eerste generatie uit de familie die naar de universiteit gaan. We hebben studenten in alle smaken, maar de UvA is vrijwel nog niet helemaal op ingericht. Ik ben ook van mening dat het heel waardevol is dat de UvA ‘seculier’ is. Het probleem is helaas dat de UvA juist niet blind is: het maakt wel uit wat je achtergrond is. Zo lijkt niemand erover te vallen dat we alle christelijke feestdagen vieren. Seculier is bovendien niet hetzelfde als particulier. Als publieke universiteit vind ik dat we het niet kunnen maken dat er alleen voor een hele selecte groep inspanning is om een ‘thuis’ gevoel te creëeren. Het gaat ook om een open houding/cultuur ten opzichte voor mensen die afwijken van ‘onze’ norm. Zeker voor een universiteit met internationale ambities is dat geen overbodige luxe.

Len zegt:

Eens met Irene, streven naar diversiteit an sich vind ik niet nodig. Laat de UvA zich richten op het aantrekken van goede docenten en bestuurders, ongeacht kleurtje of levensbeschouwing.

Verder weet ik niet of de CSR wel recht van spreken heeft, gezien de ‘diversiteit’ van zijn bestuur en leden 😉

Irene zegt:

Ik betwijfel of ‘diversiteitsbeleid’ uberhaupt een plaats heeft op onze universiteit. De universiteit moet gewoon academische normen van hoge standaard hanteren. Dergelijke academische normen zijn ‘blind’ voor afkomst of etniciteit. Verder zijn wij een seculiere universiteit en het is ok om seculier te blijven. We moeten dus geen moeite doen om niet-seculiere studenten zich ‘thuis te laten voelen’ door bijvoorbeeld ook creationisme te onderwijzen. Het gevolg is misschien dat Joodse, Christelijke en Islamtische studenten zich minder thuis voelen. Die voelen zich meer thuis op een christelijke of islamitische universiteit. Maar als wij onze identiteit veranderen dan voelen seculiere studenten zich hier niet meer thuis. De UvA mag dus zichzelf blijven, we hoeven onze identiteit niet te veroordelen, want waar moet ik als seculiere student mij dan nog thuis voelen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.