SR

Studentenraad

Felle discussie prestatieafspraken

Deze week heeft de CSR felle discussies gevoerd over de prestatieafspraken bij het Interstedelijk Studentenoverleg, de landelijke koepelorganisatie voor studentenmedezeggenschap. Prestatieafspraken zijn de afspraken die de Colleges van Bestuur hebben gemaakt met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over bepaalde financieringsstromen. Een voorbeeld van zo’n afspraak is dat 70% van de eerstejaars binnen vier jaar zijn Bachelor moet halen. Gebeurt dit niet, dan wordt de universiteit gekort. Er was al snel consensus dat prestatieafspraken teveel op harde cijfers sturen, waardoor de inhoudelijke discussies over docent- en onderwijskwaliteit teveel verstomt.

Verder probleem met de prestatieafspraken is dat de medezeggenschap onvoldoende grip heeft op de afspraken. Hoewel het strategisch beleid van een instelling alleen tot stand kan komen met toestemming van de medezeggenschap, geldt dit voor de prestatieafspraken niet. Hierdoor wordt de medezeggenschap achteraf in zijn controlefunctie beperkt, omdat het tegenhouden van maatregelen die voortvloeien uit de prestatieafspraken serieuze consequenties kan hebben voor de financiën van de universiteit.

Het ISO bereidt nu een standpunt voor om in Den Haag uit te dragen. De CSR bespreekt de prestatieafspraken later dit jaar, wanneer de zogenaamde reviewcommissie komt controleren hoe het staat met de voortgang van het behalen van de afspraken.

yasser zegt:

My name is Yasser. And I am a professional academic writer with many years of experience in writing.

My goal is to solve problems related to writing. And I have been doing it for many years. I have been with several groups as a volunteer and have assisted in many ways.
My love for writing has no end. It is like the air we breathe, something I cherish with all my being. I am a full-time writer who started at an early age.
I’m happy that I`ve already sold several copies of my works in different countries like Canada and China and others too numerous to mention.
I also work in a company that provides assistance to many clients from different parts of the world. People always come to me because I work no matter how hard their projects are. I help them to save time, because I feel happy when people come to me for professional help.

Academic Writer – Yasser Kouma – myworthwhilebooks.com Team

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.