Belangrijke data

Op deze pagina zijn een aantal belangrijke data te vinden voor en vanuit de FSR FNWI

Week 18: de Raad gaat met meivakantie reces

1 juli 2021 – 22 augustus 2021: de Raad gaat met zomerreces

Reces van de raad