Faciliteiten en Publieke Relaties

Wie zijn wij?

Liang Telkamp, Chris de Hart *, Stan Fris, Rabia Demir

*Commissaris

Wat doen wij?

Als studentenraad vertegenwoordigen wij de belangen van de studenten tegenover het faculteitsbestuur. Daarom is het belangrijk dat wij weten wat er leeft onder
studenten en wat belangrijk is voor hen. De FPC is verantwoordelijk voor het vergroten van de zichtbaarheid van de raad zodat we sneller horen als er iets speelt. Wij doen dit met behulp van onze social media, onze column in de To Dah Loo, collegepraatjes, evenementen en acties. De links naar onze social media kun je aan het einde van deze pagina vinden. In januari hebben wij onze jaarlijkse Nieuwjaars-enquête. Hierin vragen we om jullie mening over onderwerpen waar de raad mee aan de slag gaat zodat we iedereen kunnen vertegenwoordigen.

Hiernaast houdt de commissie zich bezig met alle faciliteiten op de FNWI. Hierbij werken wij aan zaken als het diversiteitsbeleid en de toegankelijkheid van het
Science Park. Ons doel is om een optimaal studie-ondersteunend klimaat te creëren voor alle studenten op het Science Park. Ook hebben wij nauw contact met de
facilitaire diensten op het Science Park waardoor suggesties en problemen op meerdere gebieden snel aangekaart en behandeld kunnen worden.

Onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/StudentenraadFNWI
Onze Instagram pagina: https://www.instagram.com/studentenraad_fnwi_uva/
Onze e-mail: fnwi@studentenraad.nl