Facultair Onderwijs

Wie zijn wij?

Daniella Dhingra, Melanie Kool*, Amber Cornelissen, Daniel Mendez Lopez

*Commissaris

Wat doen wij?

De commissie Facultaire Onderwijszaken (FOZ) houdt zich bezig met opleidingsoverstijgende onderwijszaken op de faculteit. In het algemeen houden wij ons bezig met docentprofessionalisering en de algemene kwaliteit van het onderwijs.
Dit doen wij door te monitoren waar de kwaliteitsgelden aan besteed worden. Dit is extra geld dat vrijgekomen is na de afschaffing van de basisbeurs. Verder mogen wij ook adviezen voor de besteding van de kwaliteitsgelden aandragen. Hierbij willen wij kijken naar het verbeteren van de opleiding van student assistenten.

Verder kijken wij naar algemene problemen op de faculteit. Op ons advies wordt er gekeken naar de manier van het afnemen van tentamens in tijden van corona. Mogelijke problemen op onze faculteit krijgen we niet alleen via studenten te horen, we gaan ook zelf op onderzoek uit. Zo kwam er recent in het nieuws dat de UvA problemen heeft met de grote instroom van internationale studenten. Wij gaan het gesprek hierover aan met het directieteam om te kijken of er een probleem op onze faculteit is en hoe dit eventueel opgelost kan worden. Daarnaast zijn wij bezig met het realiseren van een deadline waarvoor alle werkgroepindelingen bekend moeten zijn, zodat de roosters voor alle studenten op tijd bekend zijn.

Tot slot lezen wij ons in in de algemene informatie voor de studenten van onze faculteit. Deze informatie staat verspreid over verschillende documenten en daarvan willen wij de belangrijkste punten verzamelen in één document: de studentenbijbel.

Wij houden ons over het algemeen bezig met het verbeteren van de opleidingen van de FNWI. Daarnaast staan we natuurlijk open voor suggesties en vragen, dus loop gerust de raadskamer binnen of stuur een berichtje naar fnwi@studentenraad.nl.