Onderwijs en Reglementen

Wie zijn wij?

Sara dos Santos Gigante*, Robin Wacanno,
Gerben Koopman, Daan Rademaekers,
Fijke Oei, Parcival Maissan

*commissiehoofd


Wat doen wij?

Wij zijn de Onderwijs en Reglementencommissie (ORC) van de studentenraad 20/21. Als ORC zullen wij de stemmen van de studenten vertegenwoordigen in alle opleidingen van de FNWI en de faculteit an sich. Op deze manier zullen de rechten van de studenten gewaarborgd worden.

Dit doen we door adviezen te geven aan het directieteam van de FNWI door het instemmen van regelingen en advies- en instemmingsaanvragen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Om dit zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren worden alle rechten en plichten van de studenten goed doorgelezen om zo goed mogelijk voorgelicht te zijn. Bovendien houden we ons bezig met het ondersteunen van opleidingscommissies (OC’s), door vaak met OC’s in gesprek te gaan om elkaar op de hoogte te houden van de stand van zaken.

Voorbeelden van dossiers die vorig jaar zijn opgepakt zijn:

  • BSA-regeling: het laten meetellen van extracurriculaire vakken voor de BSA norm.
  • Het evalueren van het honours programma en het verbeteren van de informatie over disciplinaire honoursvakken.
  • Het eventueel veranderen van het herkansingsbeleid van het laatste cijfer telt naar het hoogste cijfer.

Wij zullen ons bezig houden met het verbeteren van het onderwijs door onder andere deze dossiers dit jaar op ons te nemen. Hiernaast staan dit jaar Corona gerelateerde zaken centraal om de faculteit voor iedereen zo gangbaar mogelijk te houden. We staan open voor suggesties en vragen van al de hierboven genoemde zaken.