Externe Overleggen

Ongeveer elke zes weken is er een overleg met de decaan, het zogeheten Bestuurlijk Overleg (BO). Dit overleg is openbaar gesteld. Je kunt via fnwi@studentenraad.nl je aanwezigheid doorgeven.

Daarnaast bestaat er ook een Informatie Overleg (IO), hierbij is onder andere de vice-decaan aanwezig. Ook dit is openbaargesteld, je kunt via bovenstaand adres je aanwezigheid aangeven.

Op deze pagina zijn notulen van deze overleggen te vinden. Voor veelgebruikte afkortingen, zie de afkortingenlijst.

FSR FNWI 22/23

FSR FNWI 21/22

FSR FNWI 20/21

FSR FNWI 19/20

FSR FNWI 18/19

FSR FNWI 17/18

FSR FNWI 16/17

FSR FNWI 15/16

FSR FNWI 14/15