Studentenraad Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Welkom op de website van de facultaire studentenraad! De nieuwe raad is net begonnen aan een nieuw academisch jaar. De facultaire studentenraad zet zich in voor een zo goed mogelijk onderwijsklimaat  voor alle studenten op de FNWI. Hij doet dit door te luisteren naar studenten en aan de hand hiervan adviezen uit te brengen met betrekking tot bijvoorbeeld herkansingsmogelijkheden en keuzeruimte, maar ook over zaken zoals gender expression op de faculteit, mentale gezondheid en sociale veiligheid.  Ook worden ieder jaar de Onderwijs-en Examenreglementen (OERen) behandeld en goedgekeurd. Deze geven vorm en inhoud aan jouw opleiding, daarom is dit ook een van de sterkste machtsmiddelen van de FSR.

Op onze website vertellen wij je over onze functie als raad (zie ook hieronder) en kun je er belangrijke en interessante documenten vinden. Kijk bijvoorbeeld naar ons recentelijk gepubliceerde beleidsplan; de agenda’s, vergaderstukken en notulen van de interne plenaire vergadering (PV); de agenda’s en notulen van de externe bestuurlijke overleggen (BO) en informatie overleggen (IO). Uiteraard zijn ook onze adviezen, reacties en brieven hier te vinden.

Binnen de raad is er een duidelijke structuur, deze bestaat uit het Dagelijks Bestuur (DB). Het DB is verantwoordelijk voor het houden van overzicht, houd de agenda en de planning bij en bevordert een goede groepsdynamiek. Daarnaast zijn er drie commissies binnen de raad, de Faciliteiten en Publieke Relaties Commissie (FPC), de Commissie Facultaire Onderwijszaken (FOZ) en de Commissie Reglementen & Opleidingen (RegO). Naast de commissies zijn er ook nog een aantal taakgroepen binnen de raad, deze zijn opgericht om gerichte taken uit te voeren die te klein zijn voor een commissie, of maar een gedeelte van het jaar spelen.

De FPC draagt de verantwoordelijkheid over het vergroten van de zichtbaarheid van de raad onder de studenten. Dit wordt gedaan door middel van promotiemateriaal, posters, de sociale media onderhouden en leuke acties organiseren om meer te horen over jullie meningen.  De mening en wensen van de studenten zijn immers van essentieel belang voor het functioneren van de raad. Verder heeft de FPC de verantwoordelijkheid over de dossiers die betrekking hebben tot de faciliteiten binnen de FNWI. Zo zet de commissie zich op het moment in om de wachtrijen voor de studentenpsycholoog te verminderen. Mocht je trouwens behoefte hebben aan mentale hulp, schroom dan niet een afspraak te maken via deze pagina!