Financiën

Wie zijn wij?

Daan Rademaekers*, Robin Wacanno

*taakgroephoofd

Wat doen wij?

De taakgroep Financiën houdt zich bezig met het begrotingsproces van de FNWI. Dit betekent dat we de facultaire kadernota en begroting behandelen, aangezien de raad hier adviesrecht op heeft. Hiernaast monitoren we de ontwikkelingen rond de Commissie van Rijn over de verschuiving van geld naar bètaonderwijs. Als er verder door het jaar nog andere dossiers naar voren komen waar kennis over de financiële staat van de faculteit voor nodig is, kunnen we dit ook oppakken.