Dagelijks Bestuur

Wie zijn we?

Liang Telkamp (vicevoorzitter), Stan Fris (voorzitter), Amber Cornelissen (secretaris)

Wat doen we?

Het dagelijks bestuur van de raad, het DB, zorgt ervoor dat de raad draaiende blijft. Het is de bedoeling dat het DB als eerste op de hoogte is van de dingen die gaande zijn op onze faculteit en ze doorspeelt naar de desbetreffende taakgroepen of er zelf mee aan de slag gaat. Het overzicht houden, de agenda en de planning bijhouden en een goede groepsdynamiek behouden zijn de belangrijkste taken van het DB.

Het DB bestaat uit drie personen: de voorzitter, secretaris en vicevoorzitter. Hierbij is de voorzitter het gezicht naar buiten. Deze persoon spreekt namens de hele raad, gaat naar overleggen, praat met andere organen etc. Degene die zorgt voor orde in alle informatie is de secretaris. De secretaris regelt de in- en uitstroom van e-mailverkeer, post en documenten. De vicevoorzitter zorgt ervoor dat er een goede dynamiek binnen de raad is. Er wordt in de gaten gehouden welke taakgroep waar mee bezig is, of er geen punten overlappen etc.

Het DB overlegt meerdere keren per week om alle informatie uit te wisselen en te bepalen welke punten belangrijk zijn voor de (wekelijkse) vergadering met de hele raad.