Geschiedenis Studentenraden

Van oudsher waren de Nederlandse universiteiten altijd star van organisatie. Studenten hadden geen mogelijkheden om hun stem te laten horen en om mee te denken over de vormgeving van opleidingen. Aan het eind van de jaren ’60 liepen de spanningen zo hoog op, dat de studenten besloten om het bestuurlijk centrum van de Amsterdamse universiteit, het Maagdenhuis, te bezetten. Zo wilden ze hun eis om inspraak in het universiteitsbestuur kracht bij zetten. Deze eerste Maagdenhuisbezetting duurde van 16 tot 21 mei 1969 en zou het begin worden van een historische reeks.

Sinds deze befaamde bezetting is de democratisering van het onderwijs op gang gekomen. Toenmalig minister van Onderwijs Wieringa drukte een wet door de Tweede Kamer die de studenten meer invloed verschaften. Op iedere universiteit werden democratisch gekozen raden ingericht (medezeggenschapsraden) waar studenten in plaats mochten nemen.

Meer informatie over de Maagdenhuisbezetting.