Hoe kom ik in de raad?

Raadslid

De FSR FNWI wordt ieder jaar democratisch gekozen door medestudenten die kunnen stemmen op hun favoriete kandidaat. Om mee te kunnen doen aan deze verkiezingen moet je je aansluiten bij een bestaande studentenpartij of je kan een nieuwe (eenmans)partij oprichten.

Je kan een eigen partij beginnen door kandidatenlijst op te stellen die vervolgens door vijf studenten van de FNWI ondertekend moet zijn, deze personen mogen niet zelf op de lijst staan. Verder moet iedere persoon op de lijst een bewilligingsverklaring invullen. De kandidatenlijsten moeten vervolgens bij het Centraal Stembureau ingeleverd worden. Deze documenten en meer informatie is hier te vinden.

De partijen voeren vervolgens in mei een week lang campagne. Tijdens deze week staan de partijen die meedoen op de FNWI, in de centrale hal waar ze zoveel mogelijk stemmen proberen te werven onder de studenten. Een paar weken na de campagneweek krijgen alle FSR’en en de CSR van de UvA op een centraal moment te horen welke partijen genoeg stemmen hebben gekregen om een zetel te veroveren in  hun FSR of de CSR. Ben jij geen lijstduwer, heeft je partij genoeg stemmen voor een of meerdere zetels op de FNWI en heb jij genoeg persoonlijke stemmen dan ben jij onderdeel van de nieuwe FSR FNWI en begint je inwerktraject dat jou moet voorbereiden op je raadsjaar.


Raadsassistent

Als de FSR minder dan 12 leden heeft, kunnen er raadsassistenten worden aangesteld. In de huidige FSR FNWI 20/21 zitten bijvoorbeeld 8 democratisch verkozen leden, wat betekent dat er 4 vacatures voor raadsassistenten zijn opengesteld in het najaar van 20200. De raadsassistenten werken net als de reguliere raadsleden aan het verbeteren van de faculteit en worden hiervoor met een bestuursbeurs gecompenseerd. De raadsassistenten hebben echter geen stemrecht omdat zij niet democratisch zijn verkozen.

Raadsassistenten worden door de raad benoemd en ontslagen. Om te solliciteren kan je een e-mail sturen naar sollicitaties.raadsassistent@gmail.com. Hier kan je ook terecht voor vragen omtrent de sollicitatieprocedure. De sollicitaties worden vertrouwelijk behandelt door de taakgroep. Voor meer informatie over de raad zelf kan je terecht bij de raad in onze kamer (B0.112) of je kan ons een mail sturen via fnwi@studentenraad.nl.