Opbouw

Hier op de FNWI bestaat de FSR uit twaalf studenten die democratisch gekozen zijn door medestudenten. Deze twaalf studenten zijn weer onderverdeeld in commissies. Binnen de FSR FNWI zijn in het jaar 20/21 zeven verschillende rollen: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, CSR afgevaardigde, commissiehoofd en algemeen raadslid. De voorzitter, vicevoorzitter en de secretaris vormen samen het dagelijks bestuur (vanaf nu DB).

Raadsleden kunnen zichzelf verkiesbaar stellen voor het DB, penningmeester en CSR afgevaardigde. Door verkiezingen binnen de raad worden uiteindelijk de leden gekozen die deze rollen zullen vervullen. Deze verkiezingen vinden voorafgaand aan het nieuwe raadsjaar plaats. Wat DB precies inhoud kan je hier vinden.

Iedere FSR heeft een CSR afgevaardigde die de desbetreffende faculteit representeert op centraal niveau. Deze persoon zit dus in twee raden tegelijkertijd. Meer informatie over de CSR kan je hier vinden.

Voor het officiële begin van het raadsjaar wordt ook besloten welke onderwerpen de nieuwe raad wil gaan oppakken, deze onderwerpen worden vervolgens toebedeeld aan de passende commissie. De onderwerpen die een taakgroep gaat oppakken worden dan de dossiers. Hoeveel, wat voor, en hoe groot deze zijn mogen de nieuwe raadsleden gezamenlijk besluiten. Aan het hoofd van een commissie staat een commissiehoofd, dit hoofd is verantwoordelijk voor en representeert de commissie naar buiten toe.