Wat doet een raad?

De FSR FNWI geeft instemming en adviseert over een groot aantal uiteinlopende zaken die hier spelen op de FNWI om zo een optimaal studieklimaat te realiseren. Een FSR heeft meerdere rechten  die vastgelegd zijn in de WHW waardoor een raad ook daadwerkelijk zijn taken kan uitvoeren. Deze rechten zijn:  Instemmingsrecht, Adviesrecht, Initiatiefrecht, Hoorrecht en Informatierecht. De raad heeft niet bij alle zaken dezelfde rechten. Zo heeft de raad instemmingsrecht op delen van de Onderwijs- en Examenregelingen (OERen), waarin delen van je rechten als student vastgelegd worden. Dit is een van onze zwaarste machtsmiddelen. Over zaken als keuzeruimtes en herkansingsbeleid heeft de raad geen instemmingsrecht maar wel adviesrecht.  Op zaken waar de raad geen adviesrecht over heeft mag de raad altijd alsnog een advies aan de decaan sturen, dit noem je dan een ongevraagd advies, maar de decaan hoeft daar niets mee te doen. Meer informatie over de rechten van de raad kan je hier vinden. Naast inhoudelijke zaken houdt de FSR ook bezig met meer praktische zaken, denk hierbij aan zaken zoals catering, staat van gebouw, en klachten en vragen van studenten.

Taakgroepen behandelen onderwerpen door informatie in te winnen. Denk hierbij aan het lezen van documenten en praten met beleidsmedewerkers. Als er feedback en/of input van de rest van de raad vereist is wordt er een vergaderstuk geschreven en die wordt dan behandeld op de wekelijkse plenaire vergadering (PV) waarbij iedereen van de raad aanwezig is.  Naast de PV is het gebruikelijk voor iedere taakgroep om wekelijks te vergaderen.