Brieven en ongevraagde adviezen van voorgaande FSR'en

Op deze pagina zijn alle brieven en ongevraagde adviezen te vinden van voorgaande Facultaire Studentenraden van de Faculteit der Geesteswetenschappen van het studiejaar 2013 tm heden.

FSR FGw 2017-2018

Zie onder Documenten -> Brieven.

FSR FGw 2016-2017
170420 Reactie adviesaanvraag gewijzigde opleidingsclusters
170418 Instemming onder voorwaarden met instelling twee nieuwe masteropleidingen. Leraar Voorbereidend hoger onderwijs Zaakvakken en Leraar Voorbereidend hoger onderwijs Taalvakken
170416 Ongevraagd advies Taal, Cultuur en Regiostudies
170411 Positief advies en instemming met aanvragen bestuurlijke rollen
170323 Geen instemming wijziging faculteitsreglement totstandkoming opleidingscommissies
170323 Brief mening docenten over voertaalwijzigingen
170323 Brief keuzevakken op de FGw
170323 Bijlage 1 – argumenten voor en tegen voertaalwijzigingen
170312 Brief omtrent de track Cognition, Language and Communication
170302 Reactie nieuwe Allocatiemodel
170129 Reactie Concept Notitie Taalbeleid binnen de FGw, naar een Tweetalige Faculteit
170120 Positief advies voertaalwijziging MA track Museumconservator
170120 Negatief advies opheffen track Religie en Identiteit in de Moderne Wereld (M Theologie en Religiewetenschappen 60) en voertaalwijziging track Islam in de Moderne Wereld
170117 Negatief advies OER 2017-2018
170117 Bijlage 4 OER MA B 2017-2018
170117 Bijlage 3 OER BA B 2017-2018
170117 Bijlage 2 OER MA A 2017-2018
170117 Bijlage 1 OER BA A 2017-2018
170112 Geen instemming met reactie drie verzoek tot instemming met de opheffing van de masteropleiding Neerlandistiek (research)
170106 Positief advies voertaalwijziging Mastertracks Archiefwetenschap en Culturele informatiewetenschap (M Erfgoedstudies 60 en 90)
161221 Brief over opmerkingen en vragen omtrent het Facultair Communicatieplan
161220 Positieve reactie op aangepast voorstel besteding voorinvesteringen 2017
161208 Nog geen overeenstemming over de besteding van de voorinvesteringen
161206 Ongevraagd advies afspraken Wetenschapsfilosofie
161206 Brief Verbetering van de Criteria van Onderwijs in het Engels en Nederlands
161206 Brief over zorgen academisch schrijven in een vreemde taal
161206 Brief over het besluit om de voertaal van de BA Taalwetenschap te wijzigen
161115 Voorlopig Negatief Advies Voertaalwijziging Mastertracks Archiefwetenschap en Culturele Informatiewetenschap en Erfgoedstudies 60 en 90
161115 Negatief Advies Voertaalwijziging Mastertrack Museumconservator
161115 Geen instemming met de opheffing van de masteropleiding Neerlandistiek Research reactie 2
161107 Docent van het Jaar Verkiezing
161026 Positief Advies Begroting 2017 FGw
161025 Reactie op Negatief Advies mbt BA Taalwetenschap
161025 Ongevraagd Advies Pilot Flexstuderen
161025 Brief over Tijdpad Referendum Commissie DD
161023 Brief Sollicitatieprocedure Onderwijsdirecteuren
161018 Reactie Verzoek tot instemming met de opheffing van de masteropleiding Neerlandistiek Research
161018 Reactie op Eindrapport Werkgroep Herziening Besturingsmodel
161018 Ongevraagd Advies Faculteitsraad
161004 Brief BA Innovatieprogramma
160930 Ongevraagd Advies Venture Lab Humanities
160930 Instemmingsverzoek opheffing Latijnse Taal en Cultuur
160930 Brief Medezeggenschapsrechten onderwijsprogramma’s
160930 Bijlage 1 Uiteenzetting Argumentatie FSR FGw medezeggenschapsrechten onderwijsprogramma’s
160920 Reactie Adviesaanvraag Programmawijziging BA Taalwetenschap
160920 Brief Thema’s BA Innovatieplan
160920 Bijlage 1 Advies Taalwetenschap Engels

2015 – 2016:

160202 – Reactie Adviesaanvraag Begroting 2016 – 16fgw010
160120 – Reactie Instemmingsverzoek Facultair Strategisch Plan – 16fwg005
160120 – Reactie Adviesaanvraag Kern Prestatie Indicatoren – 16fgw004
Onbeperkte geldigheidsduur brief
160122 – Reactie adviesaanvraag opstarten rMA en MA programmas – 16fgw008
150918 – gezamelijk advies benoeming directeur GSH
150922 – brief Talenplan
150922 – Uitwerking advies Talenplan
150924 – brief aan CSR over Profiel CvB
151005 Bijlage Ba OER 151005 Bijlage Ma OER
151005 Brief Instemmingsverzoek OER
151016 CSR brief mOER
151019 Advies studentleden CoH en
GSH 151102 Advies Bungeschuif
151102 Blended Learning
151102 brief DvhJ 1
51102 Talen in Transitie
stilteruimte brief

2014 – 2015:

20141013 Adviesselectie en studiebegeleiding in de masterfase
20141030 Advies OER B Archeologie en Prehistorie
20150105 Advies dramaturgy
20150105 Advies KPI’s
20150114 Advies harmoniseren mOER
20150127 Advies kaderstelling OBP
20150205 Advies begroting
20150310 Reactie brief CvB
20150402 Advies Bacheloronderzoek
20150713 Advies OERen
20150714 Advies Ba OER
20150714 Advies Ma OER

2013 – 2014

20131017 Advies (her)benoemingsprocedure onderwijsdirecteuren
20131023 Advies Voorstel criteria en procedure opheffen en initiëren masterprogramma’s FGw
20131205 Advies Onderzoeksstages
20140124 Advies Procedure Bindend Studie Advies
20140205 Advies Matchingsweken
20140116 Reactie Adviesaanvraag Begroting
20140227 
Advies Begroting
20140310 Advies OER 2014-2015
20140310 Advies 8-8-4