Contactgegevens

Vragen, tips of andere prangende zaken die de FSR FGw echt zou moeten weten? Dit zijn onze contactgegevens!

E-mailadres: fsr-fgw@uva.nl
Twitter:@fsrfgw
Instagram: fsrfgw.uva
Facebook: @fsr.fgw
Raadskamer: PCH 3.02


Postadres:
Facultaire Studentenraad der Geesteswetenschappen
Postbus 1634
1000 BP Amsterdam

Bezoekadres:
Facultaire Studentenraad der Geesteswetenschappen
PCH 3.02
Spuistraat 134
1012 VB Amsterdam