Op 25 maart 2017 heeft de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FSR FGw) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) per e-mail een enquête uitgezet onder de studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Alle studenten van de FGw hadden de mogelijkheid om de enquête in te vullen. In de uitnodiging werd duidelijk dat deze bedoeld was voor studenten met een functiebeperking. 221 studenten hebben de enquête ingevuld.

Het doel van de enquête was om de problemen van studenten met een functiebeperking in kaart te brengen en om eventueel oplossingen voor deze problemen te vinden. Zo is er bijvoorbeeld gevraagd naar de manier waarop studenten met een functiebeperking het studeren ervaren en of ze tevreden zijn met de hulp die er nu op de faculteit en universiteit geboden wordt. Aangezien het doel van de FSR FGw was om een probleemanalyse uit te voeren, ligt de nadruk van dit rapport op de problemen aan de faculteit. De FSR FGw geeft tevens aan hoe de gemaakte aanbevelingen aansluiten op de ontwikkelingen die reeds aan de UvA gaande zijn, betreffende het verbeteren van de voorzieningen voor studenten met een functiebeperking.

Hoewel de enquête plaatsvond in het vorige academische jaar en er in de tussentijd al veranderingen zijn doorgevoerd, is de FSR FGw van mening dat de resultaten nog steeds relevant zijn voor de faculteit en de universiteit. Naar aanleiding van de resultaten die in dit rapport gepresenteerd worden, hoopt de FSR FGw in gesprek te gaan met studenten, docenten en medewerkers van de faculteit om zoveel mogelijk obstakels voor studenten met een functiebeperking uit de weg te ruimen.

Resultaten enquête ‘Studeren met een functiebeperking’