Wet Versterking Bestuurskracht

Wet Versterking Bestuurskracht

Met ingang van 2017 zal de Wet Versterking van de Bestuurskracht van Onderwijsinstellingen ingaan, die constructief iets kan veranderen aan de medezeggenschap op de universiteit. Hierin staat namelijk o.a. dat opleidingscommissies (OC’s) met ingang van 1 september 2017 instemmingsrecht krijgen op delen van de onderwijs-  en examenregeling (OER). Omdat de OER een zeer belangrijk document is waar al jouw rechten als student in staan, is de FSR FGw zeer verheugd over deze ontwikkeling. De OC is hiermee namelijk een officieel medezeggenschapsorgaan geworden.