Notulen studiejaar 2017-2018

Onder dit kopje zijn alle notulen te vinden van de Facultaire Studentenraad van studiejaar 2017-2018. Deze notulen zijn opgedeeld in twee onderdelen: Plenaire Vergaderingen en Overleg Vergaderingen. De Plenaire Vergaderingen zijn interne vergaderingen binnen de Facultaire Studentenraad en de Overleg Vergaderingen zijn externe vergaderingen met het Facultair Bestuur.

Beide vergaderingen zijn openbaar, dus mocht je als student geesteswetenschappen benieuwd zijn naar wat wij bespreken, stuur dan een mailtje naar: fsr-fgw@uva.nl.

Interne vergaderingen
Overleg Vergaderingen