Facultaire Studentenraad Geesteswetenschappen

De FSR FGw bestaat uit twaalf studenten met verschillende studieachtergronden. Deze twaalf raadsleden zijn verkozen door studenten van de faculteit tijdens de studentenraadverkiezingen die ieder jaar plaatsvinden. De FSR FGw focust zich voornamelijk op het onderwijs aan onze faculteit, maar houdt zich ook bezig met bijvoorbeeld de organisatie van de faculteit (besturingsmodel) en de financiën.

De FSR FGw voert regelmatig direct overleg met het faculteitsbestuur over nieuwe plannen en ontwikkelingen binnen de faculteit. Het is de taak van de FSR FGw om de plannen van het faculteitsbestuur kritisch te bestuderen, aanpassingen voor te stellen waar nodig en nieuwe thema’s aan te dragen die belangrijk zijn voor onze faculteit en studenten. Om deze taken te kunnen vervullen houdt de raad zich op de hoogte van actuele ontwikkelingen en zaken die studenten aan het licht brengen.

De FSR FGw verkondigt de stem van studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen en deze stem willen we zo goed mogelijk laten horen. De FSR FGw kan dit op verschillende manieren doen en twee soorten rechten vormen een de basis om studenten te vertegenwoordigen: adviesrecht en instemmingsrecht. Op bepaalde zaken heeft de FSR FGw adviesrecht. Dat betekent dat het faculteitsbestuur de FSR FGw om advies dient te vragen over een bepaald onderwerp of voorstel, bijvoorbeeld wanneer er voorgesteld wordt de voertaalwijziging van een opleiding te veranderen. Op andere zaken heeft de FSR FGw instemmingsrecht; de FSR FGw moet dan instemmen met een bepaald voorstel voordat dit voorstel uitgevoerd mag worden. Een voorbeeld van dit instemmingsrecht is het instemmingsrecht op het algemene deel van de Onderwijs- en Examenreglement (OER), een document waar de rechten van studenten en plichten van medewerkers omtrent onder andere tentaminering, herkansingen en BSA in zijn vastgelegd.

Naast deze functies kan de FSR FGw ook een uitkomst bieden wanneer studenten problemen hebben die elders geen ingang hebben kunnen vinden. Wekelijks komen de raadsleden van de FSR FGw samen tijdens plenaire vergaderingen. Deze vergaderingen zijn openbaar. Ben je benieuwd naar de vergadermomenten? Houdt dan onze Facebook en website in de gaten. Het vergadermoment verandert namelijk per blok in verband met de collegeroosters van de raadsleden.

Indien je in contact wil komen met de FSR FGw, kun je altijd een mail sturen naar fsr-fgw@uva.nl. Daarnaast zijn de raadsleden vrijwel altijd aanwezig in de raadkamer, kamer 3.02 in het P.C. Hoofthuis (Spuistraat 134).