Wat doet de FSR FGw?

De FSR van de Faculteit Geesteswetenschappen komt één keer per week samen om de algemene gang van zaken van de verschillende dossiers te bespreken. De raad schrijft vervolgens gevraagde of ongevraagde adviezen voor de dossiers die op dat moment belangrijk zijn. Eén keer per zes weken worden deze adviezen besproken in een overlegvergadering met het Facultaire Bestuur, waaronder de decaan. Een van de belangrijkste dossiers waar de FSR zich elk jaar mee bezig houdt, is de OER (Onderwijs- en Examenregeling). Op dit dossier heeft zij instemmingsrecht. Op andere dossiers heeft de FSR adviesrecht.

Naast het contact met het Facultaire Bestuur vindt de FSR het contact met de studenten ook belangrijk. Dit onderhoudt hij door onder andere het op de hoogte houden van zowel studenten als medewerkers via de Muurkrant en de updates via Facebook. Daarnaast plaatst hij meer diepgaande artikelen op deze website. Met directe vragen, opmerkingen of klachten kun je ook altijd binnenlopen in de raadskamer van de FSR. Deze bevindt zich in het P.C. Hoofthuis in kamer 3.02. De FSR is ook te bereiken via e-mail: fsr-fgw@uva.nl.