Werkgroep Communicatie en Studieverenigingen

Binnen deze werkgroep houden we ons bezig met de externe communicatie van de studentenraad. We proberen de studenten zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alles wat gebeurt op onze faculteit. We hebben verschillende kanalen die we hiervoor gebruiken, denk hierbij aan Facebook, Instagram, de website en Blackboard. Eens in de twee weken brengen we ook de FGwandkrant en FGwckrant uit waarop een aantal updates van de FSR FGw te lezen zijn alsook meer persoonlijke stukjes over onze raadsleden. Tevens onderhoudt deze werkgroep het contact met de studieverenigingen. Wij zijn van mening dat dit een belangrijk element is in het contact met studenten, aangezien studieverenigingen goed op de hoogte zijn van wat er allemaal speelt onder de studenten. Bovendien kunnen wij als FSR ook voor de studieverenigingen van belang zijn, bijvoorbeeld met de verhuizingen naar de Binnenstadscampus. Mochten jullie ideeën hebben aangaande de communicatie met studenten of een keer bij een vergadering willen aansluiten horen we dat natuurlijk graag. Mail dan naar fsr-fgw@uva.nl.