Werkgroep OER, OC's & Studiesucces

In deze werkgroep gaat het over de invulling van de onderwijsprogramma’s op de faculteit. Hiervoor houden we ons jaarlijks bezig met de Onderwijs- en Examenregeling (OER). In het algemene deel van de OER staan de rechten van studenten en de plichten van medewerkers vastgelegd met betrekking tot bijvoorbeeld tentaminering en herkansingen. In het opleiding specifieke deel staan de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma en de examinering van elke opleiding. Een opleidingscommissie (OC) is een orgaan dat zich met de opleiding bezighoudt, en dan vooral in de vorm van het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de opleiding. De vakevaluaties zijn dus een belangrijke bron voor de OC’s. De FSR FGw vindt het dan ook belangrijk een goed contact met de OC’s te onderhouden. Onlangs is de wet versterking bestuurskracht aangenomen in de tweede kamer, dit betekent dat de OC’s meer rechten hebben en een medezeggenschapsorgaan worden. Zo krijgen ze nu instemmingsrecht op deel B van de OER (het opleiding specifieke deel). Aankomend jaar zullen wij ons er hard voor maken dat OC’s ook de middelen krijgen die ze nodig hebben om deze rechten goed uit te kunnen oefenen. Tevens zullen we ons bezig houden met de studiebegeleiding en de behoeftes die studenten hierin hebben. Mocht je hier vragen over hebben of een keer willen aansluiten bij een vergadering, stuur dan even een mailtje naar fsr-fgw@uva.nl.