Notulen 2021-2022

Ambtelijk Secretaris

Notulen plenaire vergaderingen 

Notulen van de vergaderingen met het Opleidingsteam Geneeskunde (OTgen)

Notulen van de vergaderingen met het Opleidingsteam Medische Informatiekunde (OTMI)