Notulen 2021-2022

Ambtelijk Secretaris

Notulen plenaire vergaderingen 

 

Notulen van de vergaderingen met het Opleidingsteam Geneeskunde (OTgen)

 

Notulen van de vergaderingen met het Opleidingsteam Medische Informatiekunde (OTMI)