Hieronder zijn de adviesbrieven en andere officiële correspondentie die wij versturen te vinden.

September 2021 – heden

U.22.03 25-01-2022 Ongevraagd advies omtrent fysieke tentaminering

U.22.02 25-01-2022 Adviesbrief Ongevraagd advies n.a.v. onveilige situatie omtrent COVID-19 tijdens het WDD-3 tentamen, locatie World Fashion Centre dd …

U.22.01 25-01-2022 Actions of the CSR chair in regards to the proctorio leak

U.21.37 16-11-2021 Adviesbrief HAG leerwerkplek

U.21.36 07-11-2021 Adviesbrief concept facultaire begroting

U.21.21 Adviesbrief beoogd lid RvT

U.21.20 Adviesbrief verlengde benoeming opleidingsdirecteur ad interim

U.21.19 Adviesbrief benoeming decaan

September 2019 – heden

U.19.28 17-09-2019 Adviesbenoeming Raad van Toezicht mw drs. W.F. de Mooij

U.19.45 23-09-2019 Aandachtspunten Begroting 2020 – versie voor IOO

U.19.47 27-09-2019 Advies startdatum nieuwe master Geneeskunde

U.19.48 03-10-2019 Advies kaderbrief 2020 Amsterdam UMC

U.19.49 03-10-2019 Advies beleid recidiverende zij-instromers

U.19.53 15-10-2019 Advies beslismoment startdatum nieuwe master Geneeskunde

U.19.55 08-11-2019 Advies conceptbegroting Faculteit der Geneeskunde

U.19.56 12-11-2019 Adviesbrief Sollicitatieprocedure Opleidingscommissie

U.19.57 18-11-2019 Advies projectplan evaluatie Epicurus – deelstudie II

U.19.58 26-11-2019 Advies startdatum nieuwe master Geneeskunde

U.19.59 17-12-2019 Advies startdatum nieuwe master Geneeskunde

U.19.61 20-12-2019 Begrotingscyclus en benoeming directeur IOO

U.20.1 15-1-2020 Adviesbrief CSW en WiFi

U.20.2 20-1-2020 Adviesbrief Regels en Richtlijnen EC MI

U.20.03 21-01-2020 Adviesbrief collectieve sluitingsdagen

U.20.04 21-03-2020 Adviesbrief decentrale selectie

U.20.05 11-02-2020 Adviesbrief deelstudie I

U.20.06 12-02-2020 Advies benoeming RvT mw. prof. dr. A.L. Bredenoord

 

September 2018 tot september 2019

17-09-2018 Voordracht Studentassesor Master MI Youri Broekhuizen

1-10-2018 Voordracht EC MI studentadviseur Sara Salman

11-10-2018 Voordracht Studentassessor Bachelor MI Foppe Crezee

15-10-2018 Advies benoemingen RvB

19-10-2018 Decharge RvA V.Stangenberger

19-10-2018 Decharge RvA D.Zilver

19-10-2018 Decharge RvA D. van Doorn

19-10-2018 Decharge RvA B.Fokkink

19-10-2018 Aanstelling RvA V.Stangenberger

19-10-2018 Aanstelling RvA D.Zilver

19-10-2018 Aanstelling RvA B.Fokkink

19-10-2018 Aanstelling RvA J.Scherpenisse

19-10-2018 Aanstelling RvA J.Biemond

19-10-2018 Aanstelling RvA S. ten Brink

22-10-2018 Decharge RvA R.Molenaar

22-10-2018 Decharge RvA G.Zoutkamp

06-11-2018 Voordracht Studentlid OC GNK Mariem Abbou

16-11-2018 Advies concept begroting UvA

10-01-2019 Voordracht studentadviseur Examencommissie GEN Thorquil Kramer

20-12-2018 Voordracht Studentlid OC MI Tamanna Colijn

19-02-2019 Adviesbrief kwaliteitsgelden

 06-03-2019 Voordracht master assessor Aniek Broekhuizen

01-04-2019 Adviesbrief leden van de Raad van Toezicht

07-05-2019 Brief Verbouwing Epsteinbar

04-04-2019 Adviesbrief decentrale selectieprocedure (advies na reactie CSG)

01-04-2019 Ongevraagd adviesbrief toenadering AMC en VUmc

30-04-2019 Adviesbrief decentrale selectieprocedure

28-03-2019 Advies concept OER bachelor MI-X

 

September 2017 – september 2018

U.17.37 02-11-2017 Advies facultaire begroting

U.17.38 30-11-2017 Voorstel procedure benoemingen bij alliantie

U.17.39 04-12-2017 Advies facultaire begroting

U.17.40 16-12-2017 Advies 5de lid RvB

U.18.05_OR.18 10000128 Advies OR en FSR FdG inzake Allocatiemodel UvA tav de GV UvA

U.18.06 13-02-2018 Advies wijze van samenstelling opleidingscommissie

U.18.07 15-02-2018 Verslag gesprek kandidaten RvT

 

September 2016- september 2017

U.16.43 17-10-2016 Advies facultaire begroting

U.16.44 19-11-2016 Advies aanvulling EPIC computers vers 2

U.16.46 28-11-2016 Advies begroting IOO

U.16.48 29-12-2016 Bestedingsplannen voorinvesteringsgelden UvA

U.16.49 30-12-2016 Advies herontwikkeling van de beddentorens

U.17.03 06-02-2017 Advies begroting AMC 2017

U.17.04 06-02-2017 Reactie SR op brief OC Internationalisering

U.17.05 17-02-2017 OER cyclus

U.17.07 17-05-2017 Brief allocatiemodel

U.17.08 23-05-2017 Advies verbouwing J0-plein

U.17.14 13-07-2017 Advies Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde

U.17.15 13-07-2017 Advies Onderwijs- en Examenregeling MI

U.17.18 20-07-2017 Input begroting AMC

 

September 2015 – september 2016

Brief over de profielschets voor CvB leden, 12 oktober 2015

Brief over stilteruimtes op de UvA, 26 oktober 2015

Brief als reactie op het gebrek aan animo voor partijbestuur Partij Mei, 26 oktober 2015

Adviesbrief facultaire begroting, 28 oktober 2015

Adviesbrief ‘Blend it & Share it’, 11 november 2015

Adviesbrief NZa document, 19 januari 2016

Adviesbrief bestuursreglement & samenwerkingsovereenkomst, 19 januari 2016

Adviesbrief toetsplan NBG, 1 februari 2016

Adviesbrief snijzaalonderwijs in Epicurus, 1 februari 2016

Adviesbrief inleidend blok keuzeonderwijs Epicurus, 17 februari 2016

Reactie SR advies OC inzake MDPhD traject, 12 april 2016

Advies notitie procedure onvoldoende coschappen, 12 april 2016

U.16.14 12-05-2016 advies onderhoud collegezalen

U.16.15 27-07-2016 voorstel begrotingscyclus Studentenraad definitief

U.16.16 20-05-2016 advies internationalisering

U.16.17 14-06-2016 reactie SR op reactie CUCO inzake concept toetsplan Epicurus

U.16.18 20-06-2016 reactie SR op MD-PhD notitie

U.16.19 24-06-2016 advies onderwijs- en examenregelingen MI 2016-2017

U.16.20 29-06-2016 advies onderwijs- en examenregeling Gen 2016-2017

U.16.25 27-7-2016 Advies input begroting

U.16.26 18-8-2016 Advies Pilot Kwalitatieve Docentevaluaties

U.16.27 30-08-2016 ongevraagd advies EPIC computers tbv coassistenten

U.16.28 30-08-2016 advies onderwijs- en examenregeling Gen Epicurus 2016-2017

voorstel WG diploma-uitreiking bachelor 24-06-2016 signed