Inspraak in het AMC

Facultaire Studentenraad Geneeskunde

Er bestaan drie niveaus waarop inspraak voor studenten geregeld is op het AMC. Zo zitten er studenten in de opleidingscommissie (OC), in het Onderwijs Instituut (OWI) en in de Facultaire Studentenraad (FSR).

De Opleidingscommissie (OC) is een bij wet ingesteld advies- en inspraakorgaan op opleidingsniveau, waar studenten samen met docenten bijdragen aan verbetering van de kwaliteit en de inhoud van het onderwijs. De voornaamste taken van de OC zijn het advies uitbrengen over de Onderwijs- en Examenregeling (OER), het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER en gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen over alle onderwijsaangelegenheden van de opleiding. Een OC bestaat uit docenten en studenten; beide groepen zijn evenredig in de commissie vertegenwoordigd.

Het Onderwijs Instituut Geneeskunde (OWI-GEN) en het Onderwijs Instituut MI (OWI-MI). Het bestuur van het onderwijsinstituut heeft de bevoegdheid tot vaststelling van het onderwijsprogramma en tot vaststelling/wijziging van de onderwijs- en examenregeling. Dit laat de (eind)verantwoordelijkheid van de decaan onverlet. Een aantal kernbeslissingen op het onderwijsgebied blijft dan ook aan diens goedkeuring onderworpen. Het OWI bestuur bestaat uit drie docentleden en twee studentleden.