Links

Landelijke Studentenvakbond
De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is een federatie van lokale bonden en maakt zich op zoveel mogelijk manieren sterk voor de positie van de Nederlandse student. Dit gebeurt onder andere door invloed uit te oefenen op het beleid van de overheid. Daarnaast staan zij ook individuele studenten op verschillende manieren bij. Zo heeft de LSVb een studentenlijn die gratis juridisch advies geeft aan studenten die bijvoorbeeld problemen hebben met hun huisbaas, opleiding of de DUO.

ASVA studentenunie

De Amsterdamse studentenvakbond, het lokale lid van de LSVb.

Interstedelijk Studenten Overleg
Het ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) is de grootste landelijke studentenorganisatie van Nederland en behartigt de algemene belangen van ruim 630.000 studenten aan universiteiten en hogescholen. Het ISO is vaste gesprekspartner van onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de politieke partijen en de koepels van universiteiten en hogescholen.

Landelijk Medisch Studenten Overleg
Het Landelijk Medisch Studenten Overleg (LMSO) is een vereniging waarin per Universitair Medisch Centrum (UMC) twee tot drie studenten zitting hebben. Dit zijn studentbestuurders of leden uit de medenzeggenschap, zoals assessoren, onderwijsleden van faculteitsverenigingen of leden van studentenraden.

Studentenpartijen

De Studentenraad heeft leden die van verschillende partijen komen. Samen vormen zij de Studentenraad 2021-2022.

Dit jaar zitten er leden van onderstaande partijen in de raad:

Partij MFAS – https://partij.mfas.net
Partij Leef – https://partijleef.nl

Zie http://www.uvaverkiezingen.nl/csr.html voor partijen in de centrale studentenraad.