Commissie Bachelor

De commissie Bachelor bestaat uit zes leden: Tycho, Onno, Wouter, Parsa, Sarah en Sonja. We houden ons bezig met het onderwijs van de Geneeskunde Bachelor en de faciliteiten van de geneeskunde opleiding zoals Plein J en de Medische Bibliotheek. De bachelorcommissie zal dit jaar opnieuw toezien hoe het nieuwe curriculum zich ontwikkelt, waarbij het aan de Studentenraad is om de belangen van de toekomstige studenten te behartigen. Ondertussen zullen wij het oude curriculum met evenveel zorg als altijd in de gaten blijven houden, zodat ook de laatste studenten van Curius+ een volwaardige bachelor mogen genieten.  Heb je zelf klachten of vragen? We horen het graag op studentenraad@amsterdamumc.nl.