Studentenraad

Hoe verloopt de aanpak van knelpunten, wensen en suggesties?

De Facultaire Studentenraad, de Ondernemingsraad, afgevaardigden van de vier FMG-domeinen (Sociale Wetenschappen, Communicatiewetenschap Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding en Psychologie) en de decaan hebben de afgelopen maanden diverse gesprekken gevoerd over de wensen en suggesties die kunnen leiden tot kwaliteitsverbetering bij de faculteit en de UvA.

Hieronder vind je de voornaamste knelpunten van studenten en docenten en de (mogelijke) oplossingen die daarvoor zijn aangedragen.

Open deuren op afdelingen

Door de indeling van het nieuwe REC B/C/D gebouw is de scheiding tussen docenten en studenten vergroot. De gesloten deuren tussen de afdelingen droegen bij aan deze segregatie. Dat studenten hier last van ondervinden bleek uit de verschillende FMG Dialogen georganiseerd door FSR FMG en de studieverenigingen. De FSR FMG heeft dit aangekaart bij de faculteit en inmiddels staan de tussendeuren ruim twee maanden open.

Toegankelijkheid en diversiteit onderwijs

Tijdens de FMG Dialogen en het Toekomstvisiedebat is duidelijk naar voren gekomen dat studenten en docenten het van groot belang achten dat het onderwijs toegankelijk is en blijft. Het voorgenomen besluit van het CvB om de mogelijkheden voor schakeltrajecten te beperken, past niet bij deze wens tot toegankelijkheid. De decaan van de FMG heeft dit punt opgepakt en besproken met het CvB. Door aldus te handelen kunnen schakeltrajecten zonder probleem behouden blijven en er voor zorgen dat de instroom voor HBO studenten gemakkelijk blijft. Schakelstudenten kunnen blijven aanschuiven bij het reguliere bacheloronderwijs, waardoor mogelijkheden voor deze programma’s financieel kunnen blijven bestaan. Daarnaast komt deze toegankelijkheid tegemoet aan de wens tot meer diversiteit binnen de faculteit.

Kwaliteit onderwijs en onderwaardering van onderwijs ten opzichte van onderzoek

In de verschillende protesten en debatten is de term ‘rendementsdenken’ vaak aangegrepen om onvrede te uiten over de basis en kwaliteit van het onderwijs. Doordat het onderwijs wordt gefinancierd op basis van slagingspercentages, behaalde studiepunten en andere meetbare factoren, is er een druk ontwikkeld om studenten binnen de daarvoor staande tijd + 1 jaar te laten afstuderen. De ontwikkeling van de student is hierdoor in het nauw gedreven. Dit punt zal onder de aandacht van het CvB worden gebracht.

De decaan van de FMG zal eveneens met het CvB spreken over de wenselijkheid om “onderwijs” – één van de kernfuncties van de universiteit – ten opzichte van “onderzoek” – de andere kernfunctie – op te waarderen. Door promotiemogelijkheden en dito salarissen vooral afhankelijk te stellen van onderzoeksresultaten wekken universiteiten, wellicht ongewild, de indruk dat onderzoek belangrijk is en onderwijs op de tweede plaats komt. Dit is des te vreemder als bedacht wordt dat het grootste deel van de bekostiging van de universiteit afhankelijk is van onderwijsprestaties, en niet van onderzoeksprestaties. Eén en ander leidt tot een perverse prikkel bij veel wetenschappers, namelijk een kleine geneigdheid om onderwijstaken te verrichten, en een grote geneigheid om onderzoek te doen. Niet voor niets heeft men het over “onderwijs last”.

Harmonisatie vs Autonomie opleidingen

Zowel studenten als docenten hebben afgelopen collegejaar aangegeven dat er een betere afstemming dient te zijn tussen harmonisatie en autonomie. De verschillende onderwijsdirecteuren van de FMG zullen binnen hun domein gaan kijken hoe zij deze afstemming en balans kunnen vormgeven. Van belang is het om dit per domein te doen, zodat de balans goed afgestemd is op de omgeving.

Faciliteiten

Centrale contracten die worden afgesloten met cateraars zoals Eurest worden gezien als tegenstrijdig aan het idee van autonomie binnen de faculteiten. Om die reden zal de decaan dit aankaarten bij het CvB voordat dat een nieuwe aanbesteding zal doen voor de catering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.