Studentenraad

Kaders Bachelors, Science in Amsterdam

De verkenningscommissies krijgen eindelijk weer wat spotlight, voor meer info kijk naar onze blog van toen. Afgelopen maanden zijn de verkenningscommissies 2 bezig geweest. Deze keken naar waar binnen het domein verdere samenwerking met de VU wenselijk is. Hier zijn ook al adviezen en kernrapporten uit voortgekomen die op onze website te vinden zijn. Bij de meeste domeinen, uitzonderingen bestaan, worden nu verkenningscommissies 3 aangesteld. Deze commissies worden ook wel curriculumcommissies genoemd aangezien zij daadwerkelijk curricula gaan voorstellen voor de nieuwe (samengestelde) opleidingen.

Omdat alle opleidingen aan sommige regels moeten voldoen en de faculteit ook graag een zekere samenhang wil garanderen binnen de opleidingen zijn zekere kaders opgesteld door de faculteit. Deze kaders richten zich voornamelijk op de opbouw van de samengestelde opleiding en geeft enkele punten mee die de opleiding belangrijk vindt. Bij opbouw moet je denken aan 8-8-4, 180 EC en  ruimte voor een minor. Bij de wensen van de faculteit moet je denken aan onder andere internationalisering, studiesucces en oriëntatie. Het draftdocument is hier te vinden. Het is een draftversie en wordt nog aangepast aan de hand van input die door zowel de FSR FNWI als de FSRen aan de VU gegeven worden. Hieronder zullen we ons uitweiden over twee punten die ook in ons advies worden genoemd.

Structuurelementen zoals genoemd in de kaders

De structuurelementen zijn die onderdelen waar alle opleidingen zich altijd aan zouden moeten houden (3 jaar duren, hoorcolleges, colleges niet in het Swahili). In de kaders wordt niet duidelijk gespecificeerd wat onder deze structuurelementen valt, wel is de raad zowel formeel als informeel verzekerd dat verkenningscommissies zoveel mogelijk vrijheid wordt geboden bij het geven van hun advies. Hierom adviseert de raad om elke verwijzing naar structuurelementen te verwijderen zodat verkenningscommissies geen eigen invulling geven van wat de structuurelementen zijn, maar enkel rekening houden met wat het beste zou zijn voor hun onderwijs.

Bij afgelopen BO is besloten dat integenstelling tot ons advies er juist duidelijkheid wordt geschept over welke eisen als structuurelementen gelden. Over deze voorgestelde structuur wordt dan nog los advies aan de raad gevraagd.

Bachelorscriptie in de regel in het Engels

Aangezien alle  opleidingen aan de FNWI wetenschappelijke opleidingen zijn en studenten voorbereidt op een Engelstalige academisch werkveld, is het Engels van de studenten een belangrijke vaardigheid die tijdens de bachelorfase dient te worden ontwikkeld. De studentenraad sluit zich daarom aan bij het voorgestelde kader dat bachelorscripties Engelstalig dienen te zijn. Wel willen wij hier de kanttekening bij plaatsen dat er enkele gebieden van de wetenschap zijn, zoals maatschappelijk relevante onderzoeken, die nog steeds Nederlandstalig zijn. Voor studenten die in deze richting hun bachelorscriptie doen, moet het mogelijk zijn deze in het Nederlands te doen. Het onderzoek wat wordt gehouden mag niet lijden onder de Engelse taal. Deze mogelijkheid tot uitzondering moet ook duidelijk naar studenten worden gecommuniceerd.

 

Heb je vragen, opmerkingen en toevoegingen? Stuur even een mailtje naar fnwi@studentenraad.nl of loop even langs bij A1.26.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.