Adviezen

Advices ’19-’20

Adviezen ’18-’19

Adviezen ’17-’18

20171012 – Gevraagd advies BA-selectie Psychologie
20171027 – Instemmingsverzoek Contemporary Asian Studies
20171108 – Gevraagd advies conceptbegroting FMG
20171110 – Instemmingsverzoek naamswijziging POWL
20171110 – Ongevraagd advies SCC
20171117 – Verzocht commentaar master Youth at Risk
20171117 – Reactie antwoorden bachelor Psychologie

Adviezen ’15-’16

20160303 – Gevraagd advies samenwerking FSR-OC
20160303 – Ongevraagd advies ondersteuning OC
20160303 – Ongevraagd advies personeelstrainingen FMG
20160305 – Advies Studievoorlichting
20160120 Advies NSE resultaten studiefaciliteiten
20160105 Ongevraagd advies Schakeltrajecten
20151109 FSR FMG advies over contact tussen student & staf

Adviezen ’14-’15

OER Instemmingsbesluit Sociale Wetenschappen
OER Instemmingsbesluit Psychologie
OER Instemmingsbesluit POWL
OER Instemmingsbesluit Communicatiewetenschap

Ongevraagd advies diversiteit
Ongevraagd advies Vak- en tentamenaanmeldingen
Ongevraagd advies vakevaluaties
Ongevraagd advies docentprofessionalisering
Advies studiegroepen
Ongevraagd advies Regels en Richtlijnen Examencommissie
Ongevraagd advies begrotingscyclus
NSE advies Brief
Feedback Fruits
Bezuinigingen FMG

Splitsing afdelingen Sociologie/Antropologie
Verhuizing Roeterseilandcampus
Participatiecijfer
Naamswijziging master psychologie
Aanstelling Erna van Hest
Voorlopige reactie reductie CROHO-labels
Brief Feedback Fruits