De uitgaande post van de FSR FMG

(Ongevraagde) adviezen en reacties op instemmingsverzoeken 2018-2019:

Advies aan het CvB: 190425 Sustainable travel policy letter to CvB

Adviezen aan de decaan:

Ongevraagd advies internationalisering

Ongevraagd advies omtrent studieplekken A1819-04

Ongevraagd Advies informatievoorzieningen mentale gezondheid

Gevraagd advies kadernota 2020

Overlegvergaderingen met de decaan van de FSR FMG ’17-’18

Overlegvergadering 22 maart 2018

20180322_Ongevraagd advies FSR bezuinigingen

20180322_Ongevraagd advies FSR academische duurzaamheid

20180322_Advies FSR WIM

20180322_Ongevraagd advies FSR masterselectie

 

Overlegvergadering 30 januari 2018

20180130_Ongevraagd advies studentbetrokkenheid

20180130_Discussienota diversiteit

20180130_Internationalisering – Ongevraagd advies buddysystemen

20180130_Vergaderstuk WIM

20180130_Discussienota Deutsche Bank

 

Overlegvergadering 28 november 2017

20171012_FSR_Advies BA-selectie Psychologie

20171108_FSR_Advies Conceptbegroting FMG

20171110_FSR_Instemmingsverzoek Naamswijziging POWL

20171110_FSR_Ongevraagd Advies SCC

20171027_FSR_Instemmingsverzoek CAS

FSR FMG ’16-’17

Overlegvergadering 19 juni 2017

170619 ongevraagd advies omtrent studentbetrokkenheid aan de FMG

170610 Discussienota studentbetrokkenheid FMG

170602 Instemmingsbesluit regeling educatieve minoren module

170609 gevraagd advies NF BA psychologie

 

Overlegvergadering 9 mei 2017

170509 Advies internationalisering

170509 Advies Vakevaluaties

170404 Instemmingsbesluit naamswijziging Onderwijskunde FSR FMG

170509 Advies Blended Learning

170509 Advies examencommissies

Overlegvergadering 20 april: OER’en

20170420 Notulen OER OV FMG

 

Overlegvergadering 20 maart 2017

170320 Concept agenda

170227 Advies Masterselectie

170227 Advies Internationalisering

170309 Instemmingsbesluit FSR FMG met betrekking tot reductie van de CROHO labels aan de ILO

170227 Advies UvA Aspire

170227 Advies Studentassistenten

20170320 Notulen OV FSR

 

Overlegvergadering 26 januari 2017

170126 Concept Agenda OV FSR FMG

161223 Gevraagd advies studieverenigingen

170118 reactie Facultaire Begroting OR _ FSR

161122 Open Brief aan de Voorzitter van de Commissie D&D

161130 Brief naar decanen FEB, FMG, FDR

170126 Ongevraagd Advies Mental Health

170126 Ongevraagd Advies Quick Wins D&D

20160126 Notulen OV FSR FMG

 

Overlegvergadering 22 november 2016

161108 Concept Agenda

161027 Advies Facultaire Begroting

161104 Ongevraagd advies governance

161104 Antwoord reactie ongevraagd advies masterselectie

161104 Ongevraagd advies werkafspraken

161104 Gevraagd advies informatievoorzieningen

161104 Beleidsplan FSR FMG ’16-’17

161104 Resultaten enquete informatievoorzieningen

161118 Advies FSR FMG 1617 OER BA POL _ MA CRG

20161122 Notulen OV FMG