Commissie O&C - Overig

Mentale gezondheid
Naast het behalen van studiepunten en het ontwikkelen buiten de studie is het van belang dat het welzijn van de student niet uit het zicht raakt. Een toenemend aantal studenten ervaart stress, faalangst en druk om te presteren door maatschappelijke veranderingen als het leenstelsel en minder baanzekerheid. De FSR-FMG pleit ervoor om dit probleem bespreekbaar te maken middels een Mental Health Day, waar studenten verschillende workshops kunnen volgen. Daarnaast zal de studentenpsycholoog toegankelijker moeten worden, zodat het duidelijk is voor studenten met welke problemen zij bij hem of haar terechtkunnen.

Diversiteit
Het rapport van de Diversiteitscommissie 2016-2017 stelde dat diversiteit, zowel in mensen als in kennis, in het belang is van kwalitatief goed onderwijs en een maatschappelijk participerende rol van de Universiteit van Amsterdam. Op een diverse universiteit kunnen de verschillende perspectieven van studenten en docenten ervoor zorgen dat iedereen naar een hoger niveau wordt getild en wordt iedereen gerepresenteerd. De FSR-FMG wil hieraan bijdragen door onderzoek te doen naar mogelijkheden voor een langdurige samenwerking met andere actoren binnen en buiten de faculteit. Deze samenwerking dient gebaseerd te zijn op constructieve discussie, coördinatie van bestaande initiatieven op de verschillende niveaus en het toegankelijker maken van faciliteiten en onderwijs. De raad streeft naar transparantie in dit proces en meer zichtbaarheid van de bestaande kanalen waar problemen gemeld kunnen worden.

Huisvesting
Met het oog op de groter en drukker wordende Roeterseilandcampus is het belangrijk om te zorgen dat zowel de voorzieningen als de sfeer op de campus worden behouden en waar nodig verbeterd worden. Belangrijke aspecten zijn de beschikbaarheid van voldoende studieplekken en dat de studieverenigingen een degelijke werkruimte tot hun beschikking hebben. Ook is het belangrijk dat er voldoende faciliteiten zijn die studeren op Roeterseiland aangenamer maken; een divers cateringaanbod en natuurlijk een gezellige en aantrekkelijke sfeer. De verbouwingen kunnen het studeren en doceren verstoren. We zullen klachten omtrent de verbouwingen en haar termijn dan ook in de gaten houden. Ook proberen wij er nauw op toe te zien dat de studentenbelangen mee worden genomen in verbouwingen en andere huisvesting-gerelateerde zaken. De komst van gebouw A zal een belangrijk punt voor kritische evaluatie worden in het komende jaar. Dit doen we onder andere door samen met studieverenigingen te praten over huisvesting en aanwezig te zijn bij het Campusoverleg.